Контакт

Daimler Truck AG е на Ваше разположение за всякакви запитвания на следния телефонен номер:

Daimler Truck AG

Тел.: +49 711 8485 0

Имейл: contact@daimler-truck.com

Редакция

При въпроси или препоръки относно това ръководство за експлоатация можете да се свържете с отдел „Техническа редакция“ на следния адрес:

Daimler Truck AG

Fasanenweg 10

70771 Leinfelden-Echterdingen

Германия

Препечатването, преводът и размножаването, дори и на отделни откъси, не са позволени без писменото одобрение на Mercedes-Benz AG.