Infokapsler

Merknader om bruk av informasjonskapsler og analyse av bruksdata.

Vi bruker informasjonskapsler for å registrere dine bruksinteresser og spesielt populære områder på våre nettsider, og med denne informasjonen forbedre utformingen av nettsidene og gjøre dem mer brukervennlige.

1. Bruk av informasjonskapsler og deres funksjoner.

a. Informasjonskapsler er små filer, som legges inn på din datamaskin, bærebare datamaskin eller mobile enhet av en nettside som du besøker. Ut fra dette kan f.eks. registrere om det mellom din enhet og våre nettsider allerede har vært noen forbindelse, eller hvilket språk og andre innstillinger du foretrekker. Informasjonskapsler kan også inneholde personrelaterte data.

b. Når du bruker våre nettsider, godtar du dermed bruk av informasjonskapsler.

Du kan også besøke våre nettsider, uten å godta bruk av informasjonskapsler. Dvs. Du kan avvise bruken og til enhver tid slette informasjonskapsler, ved å foreta aktuelle innstillinger på din enhet. Dette gjøres som følger:

i. De fleste nettlesere er forhåndsinnstilt slik at de automatisk aksepterer informasjonskapsler. Denne forinnstillingen endrer du ved å aktivere innstillingene "ikke akseptere informasjonskapsler" i din nettleser.

ii. Eksisterende informasjonskapsler kan til enhver tid slettes. Hvordan dette gjøres konkret, finner du i anvisningen fra din nettleser- eller enhetsprodusent.

iii. I likhet med bruk av informasjonskapsler er også avvisning eller sletting av disse knyttet til den enheten som brukes, og i tillegg til den aktuelle nettleseren som brukes. Du må derfor avvise eller slette informasjonskapslene for alle dine enheter, og ved bruk av flere nettlesere, for hver nettleser separat.

c. Hvis du bestemmer deg for å avvise bruk av informasjonskapsler, kan det forekomme at ikke alle funksjoner til våre nettsider er tilgjengelige, eller at enkelte funksjoner kun er begrenset tilgjengelige.

d. Vi deler infokapsler inn i følgende kategorier:

2. Liste over informasjonskapsler:

3. Utfyllende informasjon.

Ytterligere informasjon om databeskyttelse finnes på nettstedet vårt om personvern.

Utgave: Oktober 2021