Правни указания

Авторско право.

Всички права запазени. Всички текстове, изображения, графики, аудиофайлове, видеофайлове и анимации, както и оформлението им са обект на авторско право и на други закони, защитаващи интелектуалната собственост. Забранено е те да се копират за търговски цели или с цел разпространение, както и да се променят и да се използват на други уеб страници. Някои от интернет страниците на Daimler Truck AG съдържат и материали, които са предмет на авторското право на тези, които са ги предоставили.

Продукти и цени.

След редакционното приключване на отделни страници е възможно да са възникнали промени в продуктите и услугите. За срока на доставка производителят си запазва правото за промени в конструкцията или формата, отклонения в нюанса на цвета, както и за промени в обхвата на доставката и услугите, доколкото, като се вземат предвид интересите на Daimler, промените или отклоненията са приемливи за клиента. Изображенията може да съдържат също аксесоари, специално оборудване или други съдържания, които не принадлежат към серийния обхват на доставките или услугите. Отклоненията в цвета се дължат на технически причини. Отделни страници могат също да съдържат типове и услуги, които не се предлагат в отделни държави. Твърденията относно законовите, правните и данъчните разпоредби и последици са валидни само за Федерална република Германия. Доколкото в условията за продажба или доставка не е предвидено друго, в сила са цените, които са валидни в деня на доставката. За нашите договорни партньори цените се считат за препоръчителни продажни цени. Затова относно актуалното състояние попитайте някое представителство или търговски партньор.

Търговски марки.

Ако не е посочено друго, всички търговски марки, споменати на интернет страниците на Daimler, са законово защитени търговски марки на Daimler, като това важи по-специално за имената на моделите, както и за всички лога и емблеми на компанията.

Лицензионни права.

Daimler желае да Ви предложи иновативна и информативна интернет програма. Затова се надяваме, че креативното оформление Ви доставя не по-малко радост, отколкото на нас. Но също така Ви молим за разбиране относно това, че Daimler трябва да защити своята интелектуална собственост, включително патенти, търговски марки и авторски права, както и че тези интернет страници не могат да предоставят лицензионни права върху интелектуалната собственост на Daimler.

Указания относно изразяването на предвиждания.

Интернет страниците, съобщенията за връзки с инвеститорите, годишните и междинни доклади за дейността, прогнозите, презентациите, аудио и видеоизлъчванията на събития (на живо или на запис) и други документи на този уеб сайт съдържат освен всичко и прогнозни изказвания във връзка с бъдещи процеси, които се базират на актуалната преценка на мениджмънта. С думи като „предполагаме“, „приемаме“, „вярваме“, „преценяваме“, „очакваме“, „възнамеряваме“, „можем/бихме могли“ „планираме“, „проектираме“, „би трябвало да“ и други подобни изрази се имат предвид подобни прогнозни изказвания. Такива твърдения са свързани с определени рискове и несигурност. Някои примери за това са конюнктурният спад в Европа или Северна Америка, промени във валутните курсове, лихвени ставки и цени на суровините, внедряване на продукти от конкурентите, по-силни стимули за продажби, необходимото прилагане на новия бизнес модел за smart, прекъсвания на доставките на материалите за производство поради недостиг на материали, стачки на персонала или фалиране на доставчици, а също спадането на продажните цени на употребяваните автомобили. В случай че настъпи някой от тези фактори на несигурност или настъпят други непредвидими обстоятелства (някои от тях са описани под заглавието „Доклад за рисковете“ в актуалния годишен отчет за дейността на Daimler, както и под заглавието „Рискови фактори“ в актуалния годишен отчет за дейността на Daimler, във формуляр 20-F, който е подаден в Комисията по ценните книжа и борсите на САЩ), или в случай че предположенията, на които се основават твърденията, се окажат неправилни, действителните резултати биха могли да се отклоняват съществено от резултатите, които са назованите или имплицитно изразени в тези твърдения. Ние не възнамеряване, нито поемаме задължението постоянно да актуализираме предвижданията си, тъй като те се базират единствено на обстоятелства, валидни към деня на тяхното публикуване.

Отговорност.

Информацията и данните, съдържащи се в тези страници, не представляват обещание или гаранция, било то поета изрично или мълчаливо. По-точно те не представляват мълчаливо обещание или гаранция относно характеристики, продаваемост, годност за определена цел или за ненарушение срещу закони и патенти.

На нашите интернет страници можете да намерите и линкове към други страници в интернет. Бихме искали да Ви обърнем внимание, че ние не оказваме влияние върху дизайна и съдържанието на страниците, към които препращат тези линкове. Затова не можем да носим отговорност за актуалността, коректността, пълнотата или качеството на предоставената в тях информация. Предвид това ние се дистанцираме от цялото съдържание на тези страници. Тази декларация важи за всички линкове на нашите интернет страници към външни сайтове и тяхното съдържание.

Указание съгласно § 36 от германския Закон за извънсъдебно разрешаване на потребителски спорове [Verbraucherstreitbeilegungsgesetz (VSBG)]

Дружеството Daimler Truck AG няма да вземе участие в процедура за решаване на спорове пред арбитражен орган по потребителски спорове по смисъла на германския Закон за извънсъдебно разрешаване на потребителски спорове (VSBG) и не е задължено да участва

Информация относно онлайн разрешаване на спорове

Европейската комисия създаде интернет платформа за онлайн решаване на спорове (т.нар. „Платформа за ОРС“). Платформата за ОРС служи като портал за извънсъдебно разрешаване на спорове относно договорни задължения, произтичащи от онлайн договори за продажби. Достъп до платформата за ОРС ще намерите на адрес:

http://ec.europa.eu/consumers/odr

Идентификация на предприятието доставчик

Daimler Truck AG

Fasanenweg 10

70771 Leinfelden-Echterdingen