Oikeudelliset huomautukset

Tekijänoikeus.

Kaikki oikeudet pidätetään. Kaikki tekstit, kuvat, grafiikat, ääni-, video- ja animaatiotiedostot sekä niiden asettelu ovat tekijänoikeuslain ja muiden henkistä pääomaa suojaavien lakien alaisia. Niitä ei saa kaupallisessa tarkoituksessa tai edelleen toimittamiseksi kopioida, muuttaa tai käyttää muilla web-sivustoilla. Jotkin Daimler Truck AG:n internet-sivut sisältävät myös materiaalia, joka kuuluu materiaalin käyttöömme antaman tahon tekijänoikeuden piiriin.

Tuotteet ja hinnat.

Joidenkin sivujen julkaisun jälkeen tuotteissa ja palveluissa on saattanut tapahtua muutoksia. Pidätämme itsellemme oikeuden rakenteellisiin ja muotoon liittyviin muutoksiin, värien muutoksiin sekä toimitussisältöjen muutoksiin toimitusajan sisällä sikäli kuin muutosten ja poikkeamien voidaan katsoa olevan asiakkaan kannalta kohtuullisia Daimlerin intressit huomioon ottaen. Esitteen kuvissa voi olla lisävarusteita, jälkiasennettuja varusteita tai muita laajuuksia, jotka eivät kuulu vakiovarusteiseen toimitus- tai palvelulaajuuteen. Kuvien värit voivat teknisistä syistä poiketa luonnollisista väreistä. Tietyt sivut voivat sisältää myös tyyppejä ja palveluita, joita ei ole saatavina kaikissa maissa. Viittaukset lakeihin ja asetuksiin sekä verotusseikkoihin koskevat vain Saksan liittotasavaltaa. Mikäli myynti- tai toimitusehdoissa ei muuta mainita, voimassa ovat toimitushetkellä voimassa olevat hinnat. Hinnat ovat sopimusosapuolillemme suositushintoja, hinnat eivät ole sitovia. Viimeisimmät tiedot saat jälleenmyyjältä tai sopimuskumppanilta.

Tavaramerkit.

Sikäli kuin muuta ei ole ilmoitettu, kaikki Daimlerin internet-sivuilla mainitut merkit ovat suojattuja tavaramerkkejä. Tämä koskee etenkin mallinimiä sekä kaikkia logoja ja yrityksen tunnusmerkkejä.

Lisenssioikeudet.

Daimler haluaa tarjota sinulle innovatiivisen ja informatiivisen internet-ohjelman. Toivomme, että ohjelman luovasta toteutuksesta on sinulle paljon iloa. Toivomme sinun kuitenkin ymmärtävän, että Daimlerin on suojattava henkinen omaisuutensa, mukaan lukien patentit, tavaramerkit ja tekijänoikeudet, eivätkä nämä internet-sivut voi antaa minkäänlaisia lisenssioikeuksia Daimlerin henkiseen omaisuuteen.

Ennakoivia lausumia koskevia huomautuksia.

Internet-sivut, Investor Relations Releases -päivitykset, liikkeen toiminta- ja välikertomukset, tulevaisuuskatsaukset, esittelyt, audio- ja videolähetykset tapahtumista (live tai tallenne) ja muut dokumentit tällä web-sivustolla sisältävät muun muassa ennakkoilmoituksia tulevista kehityssuunnista. Nämä ilmoitukset perustuvat aina yrityksen hallinnon senhetkisiin arvioihin. Sanat kuten "ennakoida", "olettaa", "uskoa", "arvioida", "odottaa", "aikoa", "voida/voisi", "suunnitella", "heijastella", "tulisi" sekä muut samankaltaiset käsitteet viittaavat siihen, että kyseessä on tulevaa ennakoiva ilmaisu tai oletus. Tällaisiin ilmaisuihin kohdistuu aina tiettyjä riskejä ja epävarmuustekijöitä. Joitakin esimerkkejä näistä ovat taloussuhdanteiden muutokset Euroopassa tai Pohjois-Amerikassa sekä valuuttakurssien, korkojen ja raaka-ainehintojen muutokset, kilpailijoiden markkinoille tuomat tuotteet, aiempaa suuremmat myyntikiihokkeet, smart-auton uuden liikemallin menestyksekäs käyttöönotto, tuotantomateriaalien toimituskatkokset johtuen materiaalitoimitusten vajauksista, henkilöstön lakoista tai toimittajan maksukyvyttömyydestä, sekä vaihtoautojen jälleenmyyntihintojen lasku. Jos jokin näistä epävarmuustekijöistä tai jokin muu ennalta arvaamaton tekijä (joista osa on lueteltu otsikon "Riskiraportti" alla Daimlerin tuoreimmassa toimintakertomuksessa sekä otsikon "Riskitekijät" alla Daimlerin tuoreimmassa toimintakertomuksessa lomakkeessa 20-F, joka on luovutettu Yhdysvaltain arvopaperipörssin valvontaviranomaisille) toteutuu tai jos ilmoitusten perustana olevat oletukset osoittautuvat vääriksi, todelliset tapahtumat saattavat poiketa oleellisesti näissä ilmoituksissa mainituista tai implisiittisesti ilmaistuista tapahtumista. Meillä ei ole aikomusta eikä velvoitetta päivittää ennakkoilmoituksia jatkuvasti, sillä niiden lähtökohtana on ainoastaan niiden julkaisuajankohtana vallitseva tilanne.

Vahingonkorvausvastuu.

Näillä sivuilla olevat tiedot eivät kelpaa oikeudellisten vaatimusten perusteeksi, olivat tiedot sitten suoraan tai epäsuorasti ilmaistuja. Tiedot eivät etenkään edusta implisiittistä suostumusta tai takuuta tiettyjä ominaisuuksia, kauppakelpoisuutta, tiettyyn tarkoitukseen soveltuvuutta tai lakien rikkomattomuutta sekä patentteja kohtaan.

Internet-sivuiltamme löytyy myös linkkejä muille internet-sivuille. Haluamme huomauttaa, että me emme voi vaikuttaa mitenkään sellaisten sivujen toteutukseen ja sisältöön, joihin omilta internetsivuiltamme on linkki. Emme voi siksi ottaa vastuuta näillä sivuilla annettujen tietojen ajankohtaisuudesta, oikeellisuudesta, täydellisyydestä tai laadusta. Siten haluamme ottaa etäisyyttä kaikkien tällaisten sivujen sisältöihin. Tämä selonteko koskee kaikkia internet-sivuillamme olevia linkkejä ulkoisille internet-sivuille sekä näiden sisältöä

Huomautus Saksan kuluttajariitojen sovittelua koskevan lain (VSBG) § 36 mukaan.

Daimler Truck AG ei tule osallistumaan Saksan kuluttajariitojen sovittelua koskevan lain (VSBG) tarkoittamaan riidan sovittelumenettelyyn sovittelulautakunnassa eikä se ole menettelyyn myöskään velvoitettu.

Tietoja verkkovälitteisestä vaihtoehtoisesta riidanratkaisusta.

EU-komissio on luonut internet-sivuston riitojen verkkovälitteistä ratkaisua varten (ns. "ODR-foorumi"). ODR-foorumi toimii aloituspisteenä riita-asian tuomioistuimen ulkopuoliselle ratkaisulle, kun kyseessä ovat online-kauppasopimuksiin perustuvat velvoitteet. Pääset ODR-foorumiin seuraavan linkin kautta:

http://ec.europa.eu/consumers/odr

Tarjoavan yrityksen tunnistetiedot.

Daimler Truck AG

Fasanenweg 10

70771 Leinfelden-Echterdingen