Pravne napomene

Autorsko pravo

Sva prava pridržana. Svi tekstovi, slike, grafike, zvuk, videodatoteke i animacije kao i njihovi aranžmani podliježu autorskom pravu i drugim zakonima koji štite intelektualno vlasništvo. Nije dozvoljena njihova uporaba u komercijalne svrhe kao ni njihovo kopiranje ili mijenjanje u svrhu njihova korištenja na drugim internetskim stranicama. Neke internetske stranice tvrtke Daimler Truck AG sadrže i materijal koji podliježe autorskom pravu onih koji su ih stavili na raspolaganje.

Proizvodi i cijene

Moguće je da je nakon zaključenja priprema za objavu pojedinih stranica došlo do izmjena proizvoda ili usluga. Modifikacije dizajna i konstrukcije, varijacije u bojama kao i promjene u obimu isporuke ili usluge od strane proizvođača tijekom razdoblja isporuke su rezervirane, pod uvjetom da ove promjene, uzimajući u obzir interese Daimlera, su razumni za kupca. Slike mogu sadržavati i pribor, posebnu opremu ili druge elemente koji nisu uključeni u standardni opseg isporuke ili usluge. Odstupanja boje tehnički su uvjetovana. Pojedine stranice mogu sadržavati i tipove i usluge koji nisu dostupni u nekim zemljama. Informacije o zakonskim, pravnim i poreznim propisima i učincima vrijede samo za Saveznu Republiku Njemačku. Osim ako nije drugačije navedeno u uvjetima prodaje ili isporuke, vrijede cijene važeće na dan isporuke. Te cijene predstavljaju neobvezujuću preporuku cijena za naše ugovorne partnere. Stoga najnovije stanje cijena zatražite od filijale ili ugovornog partnera.

Zaštitni znakovi

Ako nije navedeno drukčije, svi zaštitni znakovi navedeni na Daimlerovim internetskim stranicama zakonski su zaštićeni znakovi društva Daimler, a to se posebno odnosi na nazive modela te na sve logotipe i ambleme društva.

Licencna prava

Deimler vam želi ponuditi inovativan i informativan internetski program. Stoga se nadamo da ćete i vi uživati u našem kreativnom dizajnu kao i mi. Međutim, nadamo se da ćete razumjeti da moramo zaštititi svoje intelektualno vlasništvo, uključujući patente, zaštitne znakove i autorska prava i da te internetske stranice ni na koji način ne daju licencna prava na intelektualno vlasništvo koncerna Daimler.

Napomene u vezi izjava koje se odnose na budućnost

Internetske stranice, priopćenja za odnose s ulagačima, godišnja i privremena izvješća, predviđanja, prezentacije, audio i video prijenosi događaja (uživo ili snimljeni) i druga dokumentacija na ovoj internetskoj stranici sadrže, između ostalog, izjave o predviđenom budućem razvoju temeljene na trenutačnim procjenama rukovodstva. Riječi kao "predviđati", "pretpostaviti", "vjerovati", "procijeniti", "očekivati", "namjeravati", "može / mogao", "planirati", "projicirati", "treba" i slični izrazi identificiraju odražaj gledišta za budućnost. Takve izjave podliježu određenim rizicima i neizvjesnostima. Neki od primjera toga su gospodarski pad u Europi ili Sjevernoj Americi, promjene tečaja, kamatnih stopa i cijena sirovina, uvođenje proizvoda preko konkurenata, veći poticaji za prodaju, uspješno uvođenje novog modela poslovanja za smart, prekidi u isporuka repromaterijala zbog manjka materijala, štrajkovi radne snage ili stečajevi dobavljača, kao i pad cijena preprodaje rabljenih vozila. Ako se pojavi neki od navedenih čimbenika nesigurnosti ili neizvjesnosti (neki od njih opisani pod naslovom "Izvješće o riziku" u aktualnom godišnjem izvješću tvrtke Daimler te pod naslovom "Faktori rizika" u aktualnom godišnjem izvješću tvrtke Daimler na obrascu 20-F, koji se podnosi Komisiji za vrijednosne papire u SAD-u) ili ako se pretpostavke na kojima se temelje izjave dokažu kao netočne, stvarni rezultati mogli bi se znatno razlikovati od rezultata u navedenim izjavama ili implicitno navedenih rezultata. Nemamo namjeru preuzeti niti ne preuzimamo obvezu neprekidnog aktualiziranja izjava koje se odnose na budućnost jer se one izvode isključivo na osnovi okolnosti na dan objave.

Odgovornost

Informacije i podaci na ovim stranicama ne predstavljaju nikakvo jamstvo niti garanciju, bilo izričito bilo prešutno. Naročito ne predstavljaju nikakvo prešutno obećanje niti garanciju u odnosu na svojstvo, komercijalnu vrijednost, prikladnost za određene svrhe ili nekršenje zakona i patenata.

Na našim se internetskim stranicama nalaze i poveznice na druge internetske stranice. Želimo istaknuti da nemamo nikakav utjecaj na dizajn i sadržaj stranica na koje nudimo poveznice. Stoga ne možemo niti preuzeti jamstvo za ažuriranost, točnost, cjelovitost ili kvalitetu informacija koje se na njima nalaze. U tom smislu ovime se ograđujemo od svih sadržaja takvih internetskih stranica. Ova se izjava odnosi na sve vanjske stranice i njihove sadržaje na koje postoji poveznica na našim stranicama.

Napomena u skladu s čl. 36. Zakona o rješavanju potrošačkih sporova (VSBG)

Daimler Truck AG neće i nije dužan sudjelovati u postupku rješavanja sporova pred arbitražnim vijećem za potrošače u smislu njemačkog Zakona o rješavanju potrošačkih sporova (VSBG).

Informacije o internetskom rješavanju sporova

Europska komisija stvorila je internetsku platformu za internetsko rješavanje sporova (tzv. „OS platforma”). OS platforma služi kao centralno mjesto za izvansudsko rješavanje sporova koji se odnose na ugovorne obveze koje proistječu iz online kupoprodajnih ugovora s potrošačima. OS platformi možete pristupiti putem sljedeće poveznice:

http://ec.europa.eu/consumers/odr

Identitet tvrtke koja nudi usluge

Daimler Truck AG

Fasanenweg 10

70771 Leinfelden-Echterdingen