Teisinė nuoroda

Autorių teisės.

Visos teisės saugomos. Visų tekstų, paveikslų, grafikos, garso, vaizdo ir animacinės medžiagos bei jų kompozicijų atvejais taikomi Autorių teisių ir kiti įstatymai dėl intelektinės nuosavybės apsaugos. Medžiagos negalima kopijuoti prekybos ar platinimo tikslais, keisti ir skelbti kitose svetainėse. Kai kuriuose Daimler Truck AG tinklalapiuose taip pat yra medžiagos, kuriai galioja tą medžiagą pateikusių asmenų autorių teisės.

Produktai ir kainos.

Gali būti su gaminiais ir paslaugomis susijusių pakeitimų, atsiradusių jau paskelbus pavienių puslapių turinį. Atliekant tiekimą, gamintojas gali keisti konstrukciją arba formą, atspalvį arba tiekimo ar darbų apimtį, jeigu pakeitimai ir pokyčiai, atsižvelgiant į Daimler interesus, yra racionalūs pirkėjo atžvilgiu. Paveiksluose gali būti pavaizduoti ir tokie priedai, specialūs įtaisai ar kitokie komplektai, kurių nėra standartinėje siuntoje ar kurie neįeina į paslaugos apimtį. Galimi atspalvių neatitikimai dėl techninių priežasčių. Pavieniuose puslapiuose gali būti pateikti modeliai ir paslaugos, siūlomi ne visose šalyse. Informacija apie įstatymų, teisinius ir mokestinius reikalavimus bei jų nesilaikymo padarinius taikytina tik Vokietijos Federacinei Respublikai. Jei reguliavimo teisės aktuose dėl pardavimo ar pristatymo sąlygų nenurodyta kitaip, taikomos tokios kainos, kokios buvo pristatymo dieną. Mūsų kontrakto partneriams siūlomos kainos laikomos neįpareigojančiomis ir rekomenduojamomis. Todėl dėl atnaujintų kainų kreipkitės į filialą ar kontrakto partnerį.

Prekės ženklai.

Jei nenurodyta kitaip, visi „Daimler“ internetiniuose puslapiuose minimi prekių ženklai yra įstatymo saugomi „Daimler“ prekių ženklai; tai ypač taikytina įmonės modelių pavadinimams bei logotipams ir emblemoms.

Licencijos.

„Daimler“ siekia jums pateikti naujovišką ir informatyvią internetinę programą. Todėl tikimės, kad džiaugsitės mūsų kūrybingumo rezultatais tiek pat, kiek mes. Vis dėlto supraskite, kad „Daimler“ siekia apsaugoti intelektinę nuosavybę, įskaitant patentus, prekių ženklus bei autorių teises, o šios svetainės negali užtikrinti jokių „Daimler“ intelektinės nuosavybės licencijų.

Pastabos apie perspektyvinius teiginius.

Internetiniuose puslapiuose, pranešimuose ryšiams su investuotojais, metinėse ir tarpinėse ataskaitose, planuose, pristatymuose, renginių garso ir vaizdo transliacijose (tiesioginėse ar įrašytose) ir kituose šios svetainės dokumentuose, be kita ko, pateikiami perspektyviniai teiginiai apie būsimus pokyčius, remiantis dabartiniais vadovybės vertinimais. Žodžiai, kaip „numanyti“, „nuspėti“, „tikėti“, „vertinti“, „tikėtis“, „planuoti“, „galėti / galėtų“, „planuoti“, „projektuoti“, „turėtų“ ir panašios sąvokos, žymi tokius perspektyvinius teiginius. Tokie pareiškimai susieti su tam tikra rizika ir neapibrėžtumu. Keletas pavyzdžių: ekonominės veiklos lėtėjimas Europoje ar Šiaurės Amerikoje, valiutų kursų, palūkanų normų ir žaliavų kainų pokyčiai, konkurentų pristatomi produktai, didesnės pardavimo paskatos, sėkmingas naujojo „smart“ verslo modelio įgyvendinimas, gamybinių medžiagų tiekimo sutrikimai dėl medžiagų trūkumo, darbuotojų streikai ar tiekėjų nemokumas, naudotų transporto priemonių perpardavimo kainų sumažėjimas. Jei kuris nors iš šių neaiškumų ar kitų neapibrėžtumų (kai kurie iš jų aprašyti naujausios „Daimler“ metinės ataskaitos dalyje „Rizikos ataskaita“ ir naujausios JAV vertybinių popierių ir biržų komisijai pateiktos „Daimler“ metinės ataskaitos 20-F formoje dalyje „Rizikos veiksniai“) pasitvirtina arba jei prielaidos, kuriomis grindžiami šie teiginiai, pasirodo neteisingos, faktiniai rezultatai gali iš esmės skirtis nuo tų, kurie paminėti ar numanomi šiuose teiginiuose. Neketiname prisiimti ir neprisiimame įsipareigojimo, atnaujinti perspektyvinius teiginius, kadangi jie remiasi jų paskelbimo dienos aplinkybėmis.

Atsakomybė.

Šioje interneto svetainėje pateikta informacija, tiek aiškiai įvardyta, tiek numanoma, nesuteikia garantijos. Juo labiau ji nereiškia numanomo sutikimo ir nesuteikia garantijos, susijusios su kokybe, prieinamumu rinkoje, tinkamumu naudoti tam tikrais tikslais, įstatymų ir patentų nepažeidimu.

Mūsų interneto svetainėje rasite nuorodų į kitas svetaines. Pabrėžiame, kad nesame atsakingi už svetainių, į kurias jus nukreipiame, formą ir turinį. Todėl negalima garantuoti, kad jose pateikta informacija yra nepasenusi, teisinga, pilna ar kokybiška. Tuo remdamiesi atsiribojame nuo bet kokio šių svetainių turinio. Ši deklaracija galioja visoms mūsų svetainėje pateiktoms nuorodoms į išorines svetaines ir jų turinį

Nurodymas pagal Įstatymo dėl ginčų sprendimo su vartotojais (VSBG) 36 str.

Daimler Truck AG nedalyvauja ginčų sprendimo procedūroje vartotojo pasirinktoje taikinimo institucijoje, kaip apibrėžta Vokietijos Vartotojų ginčų reguliavimo įstatyme (VSBG), ir todėl taip pat nėra tam įpareigota.

Informacija dėl ginčų sprendimo internetu.

ES Komisija sukūrė platformą internete, skirtą ginčų sprendimui internetu (taip vadinamą EGS platformą). OS platforma yra ne teismo keliu ginčų, kylančių iš elektroninių pirkimo sutarčių dėl sutarties įsipareigojimų, sprendimą koordinuojantis centras. OS platformą pasieksite, spustelėję šią nuorodą:

http://ec.europa.eu/consumers/odr

Teikiančių įmonių tapatybė.

Daimler Truck AG

Fasanenweg 10

70771 Leinfelden-Echterdingen