Duomenų apsauga

Pagrindiniame duomenų apsaugos reglamente (DSGVO) apibrėžtas atsakingasis – tai:

Daimler Truck AG

Fasanenweg 10

70771 Leinfelden-Echterdingen

Vokietija

El. paštas: contact[at]daimler-truck.com

Komercinio registro numeris: 762884

Atstovaujama valdybos:

Martin Daum (pirmininkas), Andreas Gorbach, Jochen Götz, Jürgen Hartwig, John O`Leary, Karin Rådström, Hartmut Schick, Stephan Unger

Duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas:

Įmonių grupės duomenų apsaugos pareigūnas / Data Protection Officer

Daimler Truck AG,

HPC DTF2B,

70771 Leinfelden-Echterdingen,

Vokietija,

El. pašto adresas: dataprivacy@daimlertruck.com

1. Duomenų apsauga

Džiaugiamės, kad lankote mūsų svetaines ir domitės mūsų pasiūlymais. Jūsų asmens duomenų apsauga – pagrindinis mūsų siekis. Šioje privatumo politikoje mes paaiškiname, kaip yra renkami jūsų asmens duomenis, kas su jais daroma, kokiam tikslui ir kokiu teisiniu pagrindu remdamiesi vykdome tą veiklą bei kokias su ta veikla susijusias teises turite ir kokias galite pareikšti pretenzijas. Taip pat papildomai nurodome Daimler duomenų apsaugos rekomendacijas:

Daimler duomenų apsaugos direktyva

Įsipareigojimas teikti informaciją pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą

Mūsų duomenų apsaugos nuostatos, kurios taikomos naudojantis mūsų interneto svetainėmis, o taip pat ir Daimler AG pareiškimas dėl privatumo apsaugos netaikomi jūsų veiksmams socialinių tinklų interneto puslapiuose arba kitų paslaugų teikėjų interneto puslapiuose, kuriuos galite aplankyti paspausdami mūsų interneto puslapiuose pateikiamas nuorodas. Prašome susipažinti šio internetinės svetainės paslaugos teikėjo duomenų apsaugos nuostatomis.

2. Asmens duomenų rinkimas ir apdorojimas

a. Jums lankantis mūsų svetainėse, mes įrašome tam tikrus duomenis apie jūsų naudojamą naršyklę ir operacinę sistemą, apsilankymo datą ir laiką, prieigos būklę (pvz., ar jums pavyko atverti svetainę, ar buvo gautas pranešimas apie klaidą), svetainės funkcijų naudojimą, jūsų galbūt įvestus paieškos žodžius, tam tikrų svetainių atvėrimo dažnumą, atsisiųstų duomenų pavadinimą, perduotų duomenų kiekį, svetainę, kurią naudodami prisijungėte prie mūsų svetainių, ir svetainę, iš kurios aplankėte mūsų svetaines, jeigu paspaudėte mūsų svetainių nuorodas arba jeigu į jūsų naršyklės registravimo kortelės (arba to paties lango) įvesties lauką tiesiogiai įvedėte domeną, kur buvote atsidarę mūsų svetaines. Be to, dėl su saugumu susijusių priežasčių įrašome, visų pirma siekdami apsisaugoti nuo prasiskverbimo į mūsų svetaines, atpažinti tokias grėsmes arba išvengti mėginimų skverbtis į mūsų svetaines, septynių dienų laikotarpiui jūsų IP adresą ir jūsų interneto paslaugos teikėjo pavadinimą.

b. Kitus asmens duomenis išsaugome tik tada, jei šiuos duomenis pateikiate, pvz., registruodamiesi, pildydami kontaktinį formuliarą, kalbėdamiesi internetu, dalyvaudami apklausoje, prizų lošime arba sudarydami sutartį ir tik gavę Jūsų sutikimą arba, jei tai neprieštarauja galiojantiems teisės aktams (žr. 7 punktą).

c. Vykdydami teisės aktų reikalavimus arba laikydamiesi sutarties nuostatų esate įpareigoti perduoti savo asmens duomenis. Tačiau gali taip susiklostyti, kad tam tikros mūsų svetainių funkcijos gali būti susietos su asmens duomenų perdavimu. Jeigu šiais atvejais asmens duomenų neperduodate, tada galite netekti galimybės naudoti funkcijas arba jų naudojimas būtų apribojamas.

3. Naudojimo askirtis

a. Lankantis mūsų svetainėse surinktus asmens duomenis naudojame tam, kad svetainėmis galėtumėte kuo patogiau naudotis bei mūsų IT sistemą apsaugoti nuo prasiskverbimų ir kitų neteisėtų veiksmų.

b. Jei pateikiate mums tolesnius asmens duomenis, pvz., registruodamiesi, kalbėdamiesi internetu, pildydami kontaktinį formuliarą, dalyvaudami apklausoje, prizų lošime arba sudarydami sutartį, šiuos duomenis mes naudojame minėtiems tikslams, klientų administravimui, o prireikus – komercinėms procedūroms ir atsiskaitymams vykdyti ir tik būtina apimti.

c. Kitais tikslais (pvz., suasmeninto turinio ar reklamos rodymas pagal jūsų naudojimo elgseną) mes ir, jei reikia, visos pasirinktos trečiosios šalys naudoja jūsų duomenis, jei jūs mūsų Consent Management Systems rėmuose duodate tam savo sutikimą (= sutikimą). Daugiau informacijos ir pasirinkimo galimybių rasite čia.

d. Be to, asmens duomenis naudojame tiek, kiek teisiškai privalome tai daryti (pvz., saugojimas komerciniams ar su mokesčiais susijusiems įsipareigojimams vykdyti, grąžinimas pagal oficialias ar teismo nutartis, pvz., teisėsaugos institucijai).

4. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims; socialiniai programos įskiepiai; paslaugų teikėjų naudojimas

a. Mūsų svetainėse taip pat gali būti pateikiami trečiųjų šalių pasiūlymai. Jei jūs paspaudžiate ant tokio pasiūlymo, atitinkamam teikėjui reikiama apimtimi perduodame duomenis (pvz., informaciją, kad šį pasiūlymą jūs radote pas mus ir, esant reikalui, tolesnę informaciją, kurią šiam tikslui jūs jau esate nurodę mūsų svetainėse).

b. Jeigu mes savo svetainėse naudojame vadinamuosius socialinių tinklų, pvz., „Facebook“ ir „Twitter“, „socialinius programų įskiepius“, mes juos tvarkome sekančiai:

Jeigu apsilankote mūsų svetainėse, tada socialiniai programos įskiepiai yra išaktyvinami, t. y. šio tinklo operatoriui nėra pateikiami jokie duomenys. Jeigu norite turėti galimybę naudotis tokiu tinklu, pelės žymekliu spustelėkite atitinkamą socialinį programos įskiepį, kad būtų užmegztas tiesioginis ryšys su atitinkamo tinklo serveriu.

Jeigu esate susikūrę tinklo naudotojo paskyrą ir jeigu aktyvinant socialinį programos įskiepį esate prisijungę prie tinklo, jūsų lankomas tinklas mūsų svetainėms gali priskirti jūsų naudotojo paskyrą. Jeigu norite šio dalyko išvengti, prieš aktyvindami socialinės programos įskiepius prašome atsijungti nuo tinklo. Lankant kitas Daimler svetaines socialinis tinklas negali būti priskiriamas, jeigu nesate aktyvinę tinkle esančio socialinės programos įskiepio.

Jeigu aktyvinate socialinį programos įskiepį, su juo susijusį turinį tinklas tiesiogiai perduoda į jūsų naršyklę, kurią naudojate mūsų svetainėse. Susiklosčius šiai padėčiai, taip pat gali būti atliekamas duomenų perdavimas, kurį inicijuoja ir valdo atitinkamas socialinis tinklas. Jums užmezgus ryšį su socialiniu tinklu, tarp tinklo ir jūsų sistemos perduodant duomenis ir jums šioje platformoje imantis veiksmų visų pirma galioja atitinkamo tinklo duomenų apsaugos nuostatos.

Socialinis programos įskiepis bus aktyvus tol, kol jį deaktyvuosite arba kol nepašalinsite savo slapukų (žr. 5.d punktą).

c. Jeigu pelės žymekliu spustelėjote pasiūlymą arba aktyvinote socialinį programos įskiepį, gali taip nutikti, kad asmens duomenys bus nusiųsti Europos ekonominei erdvei nepriklausančios šalies paslaugos teikėjams, kurie, Europos Sąjungos („ES“) nuomone, apdorojant asmens duomenis neužtikrina ES standartus atitinkančio asmens duomenų „apsaugos lygio“. Prašome prisiminti šią aplinkybę prieš pelės žymekliu spustelėdami saitą arba aktyvindami socialinį programos įskiepį, nes po šių jūsų veiksmų pradedamas duomenų perdavimas.

d. Be to, norėdami eksploatuoti, optimizuoti ir apsaugoti savo interneto svetaines, naudojamės kvalifikuotais paslaugų teikėjais (IP paslaugų teikėjais, rinkodaros agentūromis). Asmens duomenys jiems perduodami tik tuo atveju, kai to reikia interneto svetainėms bei jų funkcijoms paruošti ir naudoti, siekiant teisėtų interesų, teisinių įsipareigojimų vykdymo arba jeigu davėte tam savo sutikimą (žr. 7 punktą). Daugiau informacijos apie gavėjus rasite mūsų Consent Management System.

5. Slapukai

a. Lankantis mūsų interneto svetainėse gali būti naudojami slapukai. Techniškai tai yra vadinamieji HTML slapukai ir panašūs programinės įrangos įrankiai, pvz., Žiniatinklio/DOM saugykla arba vietiniai bendri objektai (vadinamieji „Flash“ slapukai), kuriuos mes kartu vadiname slapukais.

b. Slapukai – tai nedideli failai, kurie jūsų apsilankymo interneto svetainėje metu nukopijuojami į jūsų darbalaukį, nešiojamąjį kompiuterį arba mobilųjį įrenginį. Pagal juos galima sužinoti, pavyzdžiui, ar yra ryšys tarp jūsų įrenginio ir interneto svetainių, nustatyti jūsų pasirinktą kalbą arba kitus nustatymus, pasiūlyti jums tam tikras funkcijas (pvz., internetinę parduotuvę, transporto priemonės konfigūratorių) arba išsiaiškinti naudojimusi paremtus jūsų interesus. Slapukai gali apimti ir asmens duomenis.

c. Ar slapukai naudojami ir kokie slapukai naudojami, kai lankotės mūsų svetainėse, priklauso nuo to, kokias mūsų svetainių sritis ir funkcijas naudojate, ir ar sutinkate su slapukų, kurie nėra techniškai privalomi mūsų Consent Management System, naudojimu. Daugiau informacijos ir pasirinkimo galimybių rasite čia.

d. Slapukų naudojimas taip pat priklauso nuo naudojamos interneto naršyklės nustatymų (pvz., „Microsoft Edge“, „Google Chrome“, „Apple Safari“, „Mozilla Firefox“). Dauguma interneto naršyklių yra nustatytos taip, kad automatiškai priimtų tam tikros rūšies slapukus; tačiau daugumoje atvejų šį nustatymą galite pakeisti. Naudojamus slapukus galite bet kada pašalinti. Žiniatinklio/DOM saugyklą ir vietinius bendrai naudojamus objektus galite pašalinti atskirai. Kaip tai funkcionuoja jūsų naudojamoje naršyklėje arba įrenginyje, sužinosite gamintojo nurodymuose.

e. Sutikimas (= sutikimas), taip ir slapukų atmetimas ar ištrynimas, yra susietas su naudojamu įrenginiu ir taip pat su atitinkama naudojama interneto naršykle. Jei naudojate kelis įrenginius arba interneto naršykles, nustatymus galite pasirinkti skirtingai.

f. Jeigu nusprendžiate slapukų nenaudoti arba juos pašalinti, šiuo atveju galite netekti galimybės naudoti mūsų svetainių funkcijų arba galėsite naudoti tik pavienę funkciją.

6. Sauga

Mes taikome technines ir organizacines saugos priemones, kad jūsų duomenys, kuriuos tvarkome, būtų apsaugoti nuo manipuliavimo, praradimo, sunaikinimo ir neįgaliotų asmenų prieigos. Mūsų saugumo priemonės nuolat tobulinamos atsižvelgiant į technologijų plėtrą.

7. Teisinis duomenų apdorojimo pagrindas

a. Teisinį pagrindą tvarkyti duomenis įgyjame, kai jūs duodate sutikimą tvarkyti jūsų asmens duomenis (remiantis 6 straipsnio BDAR 1 str. a punktu).

b. Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas taip pat atsiranda prieš sudarant sutartį su jumis arba vykdant sutartį, remiantis 6 straipsnio BDAR 1 str. b punktu.

c. Mes įgyjame teisę tvarkyti jūsų asmens duomenis, jei tai būtina, kad galėtumėme įvykdyti mums taikomas teisines prievoles (pvz., duomenų saugojimo), remiantis 6 straipsnio BDAR 1 str. c punktu).

d. Be to, mes tvarkome asmens duomenis siekdami apginti savo arba trečiųjų šalių teisėtus interesus, remiantis 6 straipsnio BDAR 1 str. f punktu). Minėti teisėti interesai – tai mūsų IT sistemos funkcionavimo išlaikymas, taip pat mūsų ar kitos šalies produkto arba paslaugų (jei jų neapima jūsų sutikimas) (tiesioginis) pateikimas rinkai ir pagal teisės aktus numatyti verslo ryšių dokumentai. Gerai pasvėrę būtinus interesus, mes kreipiame ypatingą dėmesį į asmens duomenis, jų apdorojimo tikslą ir aplinkybes bei jūsų rūpestį, kad jūsų duomenys išliktų konfidencialūs.

8. Jūsų asmens duomenų pašalinimas

Jūsų IP adresą ir jūsų interneto paslaugos tiekėjų pavadinimą, kuriuos saugumo sumetimais buvome išsaugoję, pašaliname po septynių dienų. Be kita ko, jūsų asmens duomenis pašaliname tada, kai tik pasiekiame tikslą, kuriam duomenis buvome gavę ir apdoroję. Po minėto laiko tarpsnio duomenys įrašomi tik tuo atveju, jeigu juos įrašyti būtina pagal įstatymų, reglamentų arba kitų teisės aktų, kurie mums taikomi, vadovaujantis ES arba trečiųjų šalių teisės aktais, jei kiekvienu atveju yra nustatytas pamatuotas duomenų apsaugos lygis. Jei atskiru atveju duomenų pašalinti neįmanoma, atitinkami asmens duomenys yra tikslingai pažymimi, kad būtų apribota galimybė ateityje juos apdoroti.

9. Susijusių asmenų teisės

a. Kaip su asmens duomenų apdorojimu susijęs asmuo turite teisęs gauti informaciją (str. 15 BDAR), Pataisymas (Str. 16 DSGVO), Duomenų pašalinimas (Str. 17 DSGVO), Apdorojimo apribojimas (Str. 18 BDAR) o taip pat duomenų perdavimas (Str. 20 BDAR).

b. Jeigu esate mums suteikę leidimą apdoroti jūsų asmens duomenis, turite teisę šį leidimą bet kada atšaukti. Jūsų asmens duomenų apdorojimo, atlikto iki atšaukimo pateikimo, teisėtumas nėra panaikinamas kitu atšaukimu. Taip pat galioja tolesnis šių duomenų apdorojimas, jeigu remiamasi kitu teisiniu pagrindu, pvz., teisinių įsipareigojimų vykdymu (plg. skirsnį „Teisinis duomenų apdorojimo pagrindas“).

c. Teisė pateikti prieštaravimą

Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti sutikimą tvarkyti su jumis susijusius asmens duomenis, kai toks tvarkymas esant konkrečiai situacijai prieštarauja 6 straipsnio BDAR 1 dalies e punktu (Duomenų apdorojimas viešojo intereso tikslais) arba str. 6 straipsnio Remiantis BDAR 1 dalies f punktu (Duomenų apdorojimas siekiant suderinti interesus), pateikti prieštaravimą. Jeigu pateiksite savo prieštaravimą, jūsų asmens duomenis toliau tvarkysime tik tuo atveju, kai galėsime pateikti privalomą teisinį pagrindą, kuris būtų svarbesnis už jūsų interesus, teises ir laisves, arba kai šis tvarkymas būtų reikalingas užtikrinant teises, naudojimąsi teisėmis arba ginantis nuo teisinių pretenzijų. Jei tvarkome jūsų asmens duomenis, kad galėtume vykdyti tiesioginę rinkodarą teisėtiems interesams įgyvendinti, remiantis interesų pusiausvyra, jūs taip pat turite teisę bet kuriuo metu tam prieštarauti nenurodydami priežasčių.

d. Prašome jūsų, jeigu įmanoma, jūsų pretenzijas arba pareiškimus siųsti šiuo kontaktiniu adresu: dataprivacy[at]daimlertruck.com.

e. Jeigu manote, kad jūsų asmens duomenys buvo apdorojami pažeidžiant teisės aktų reikalavimus, turite teisę kompetentingai duomenų apsaugos institucijai įteikti skundą (str. 77 BDAR).

10. Naujienlaiškis

Kai užsisakote mūsų svetainėje siūlomą naujienlaiškį, pateikiant naujienlaiškį nurodomi duomenys, naudojami tik siunčiant naujienlaiškį, jeigu nesate davę sutikimo tolesniam naudojimui. Abonementą galite bet kuriuo metu nutraukti, pasinaudodami naujienlaiškyje numatyta išregistravimo galimybe.

11. „Daimler AG“ centrinė prieigos tarnyba

Per „Daimler AG“ centrinę prieigos tarnybą galite registruotis visose prie šios tarnybos prijungtuose „Daimler“ grupės bei jos ženklų tinklalapiuose ir taikomosiose programose. Šios galiojančios naudojimosi sąlygos apima specialias duomenų apsaugos taisykles. Jūs galite atšaukti šias naudojimosi sąlygas atitinkamuose uždarytų svetainių prisiregistravimo puslapiuose ir taikomosiose programose.

12. Duomenų perdavimas gavėjui už Europos ekonominės erdvės teritorijos ribų

a. Naudojantis paslaugų teikėjais (žr. 4. d. punktą) ir perduodant duomenis su jūsų sutikimu (= sutikimu) trečiosioms šalims (žr. 3.c punktą), asmens duomenys gali būti perduodami gavėjams už Europos Sąjungos (toliau – „ES“) ribų, Islandijoje, Lichtenšteine ir Norvegijoje (= Europos ekonominėje erdvėje), ir ten tvarkomi, ypač JAV, Indijoje.

b. Europos Sąjunga tvirtina, kad apdorojant asmens duomenis šiose šalyse nėra taikomas ES standartus atitinkantis asmens duomenų apdorojimo „nustatytas apsaugos lygis“ (t. y. duomenų apsaugos priemonės neatitinka ES Komisijos nustatytų reikalavimų): Andora, Argentina, Kanada (su apribojimais), Farerų salos, Gernsis, Izraelis, Meino sala, Japonija, Džersis, Naujoji Zelandija, Šveicarija, Urugvajus. Su gavėjais kitose šalyse susitariame naudoti ES standartines sutarčių sąlygas, privalomąsias įmonių taisykles arba kitus leistinus mechanizmus, kad būtų sukurtas „tinkamas apsaugos lygis“ pagal teisinius reikalavimus. Informaciją apie tai pateikiame jums tolesniame 9.d. punkte nurodytais kontaktais.

Būklė: 2021 m. spalis