Ochrona danych

Administratorem w myśl Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych („RODO”) jest:

Daimler Truck AG

Fasanenweg 10

70771 Leinfelden-Echterdingen

Niemcy

E-mail: contact[at]daimler-truck.com

Nr HRB: 762884

Reprezentowany przez zarząd:

Martin Daum (Prezes), Andreas Gorbach, Jochen Götz, Jürgen Hartwig, John O`Leary, Karin Rådström, Hartmut Schick, Stephan Unger

Pełnomocnik do spraw Ochrony Danych Osobowych:

Inspektor Ochrony Danych koncernu

Daimler Truck AG,

HPC DTF2B,

70771 Leinfelden-Echterdingen,

Niemcy,

E-mail: dataprivacy@daimlertruck.com

1. Ochrona danych

Cieszymy się z Państwa wizyty na naszych stronach internetowych oraz Państwa zainteresowania naszymi ofertami. Ochrona Państwa danych osobowych ma dla nas istotne znaczenie. W niniejszej polityce prywatności wyjaśniamy, w jaki sposób gromadzimy Państwa dane osobowe, jak je przetwarzamy, w jakim celu i na jakiej podstawie prawnej się to odbywa, a także, jakie prawa przysługują Państwu z tego tytułu. Odsyłamy także do wytycznych formy Daimler, dotyczących ochrony danych:

Wytyczna koncernu Daimler dotycząca ochrony danych

Obowiązek informacyjny na mocy przepisów rozporządzenia o ochronie danych

Nasza polityka prywatności i informacje dotyczące korzystania z naszych stron internetowych oraz wytyczne dotyczące ochrony danych Daimler AG nie obowiązują w odniesieniu do Państwa czynności na stronach internetowych sieci społecznościowych lub innych dostawców, dostępnych za pośrednictwem odnośników zamieszczonych na naszych stronach internetowych. Informacji na temat polityki prywatności tych dostawców należy zasięgnąć na odpowiednich stronach internetowych.

2. Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych

a. Gdy odwiedzają Państwo nasze strony internetowe, zapisujemy określone dane odnoszące się do wykorzystywanej przez Państwa przeglądarki oraz systemu operacyjnego, daty i godziny wizyty, statusu dostępu (np. czy powiodło się otwarcie strony bądź wyświetlił się komunikat o błędzie), korzystania z funkcji strony internetowej, ewentualnie wpisanych przez Państwa haseł wyszukiwania, częstotliwości otwierania przez Państwa poszczególnych stron, nazwy otwieranych plików, ilości przesyłanych danych, strony internetowej, z której przeszli Państwo na naszą stronę internetową, strony, na którą przechodzą Państwo poprzez kliknięcie odnośnika na naszej stronie lub wpisanie domeny bezpośrednio w polu wprowadzania tej samej zakładki (względnie tego samego okna) Państwa przeglądarki, w której otworzyli Państwo naszą stronę. Ponadto, ze względów bezpieczeństwa, w szczególności w celu zapobiegania i wykrywania ataków na nasze strony internetowe, bądź też prób dokonania oszustwa, przechowujemy przez okres siedmiu dni Państwa adres IP oraz nazwę Państwa dostawcy internetowego (Internet Service Provider).

b. Inne dane osobowe zapisujemy tylko wówczas, gdy zostały nam one przekazane np. w ramach rejestracji, wypełniania formularza kontaktowego, czatu, ankiety, konkursu lub wykonania umowy, i także tylko w przypadku wyrażenia przez użytkownika stosownej zgody i w oparciu o obowiązujące przepisy prawa (dalsze informacje w tym zakresie są dostępne poniżej w rozdziale „Podstawy prawne przetwarzania danych”).

c. Ani przepisy prawa, ani postanowienia umowy nie zobowiązują użytkownika do przekazywania danych osobowych. Możliwe jest jednak, że określone funkcje naszych stron internetowych są zależne od przekazania danych osobowych. Jeśli w takich przypadkach dane osobowe nie zostaną przekazane, niektóre funkcje mogą być niedostępne, bądź ich dostępność będzie ograniczona.

3. Przeznaczenie i wykorzystywanie danych

a. Podczas wizyty na naszych stronach internetowych gromadzimy dane osobowe w celu zapewnienia maksymalnego komfortu użytkowania naszych stron, a także ochrony naszych systemów IT przed atakami i innymi nielegalnymi działaniami.

b. Jeśli przekazują nam Państwo dodatkowe dane osobowe, np. w ramach rejestracji, chatu, wypełniania formularza kontaktowego, ankiety, konkursu lub wykonania umowy, wykorzystujemy te dane do wymienionych celów, w celach zarządzania klientami i – jeśli jest to konieczne – w celach realizacji i rozliczenia ewentualnych procedur handlowych, każdorazowo w wymaganym zakresie.

c. Do innych celów (np. wyświetlania spersonalizowanych treści lub reklam na podstawie zachowania użytkowników), ewentualnie z wybranymi osobami trzecimi wykorzystujemy Państwa dane, o ile wyrażą Państwo na to zgodę w ramach naszego Consent Management System. Więcej informacji i możliwych decyzji można znaleźć tutaj.

d. Ponadto wykorzystujemy dane osobowe w zakresie, w jakim jesteśmy do tego prawnie zobowiązani (np. przechowywanie danych w celu wypełnienia obowiązku przechowywania w celach handlowych lub podatkowych, przekazywanie danych zgodnie z nakazami urzędowymi lub sądowymi, np. prokuratury).

4. Przekazywanie danych osobowych podmiotom trzecim; wtyczki serwisów społecznościowych; korzystanie z usług innych usługodawców

a. Nasze strony internetowe mogą zawierać również oferty podmiotów trzecich. Jeśli klikną Państwo taką ofertę, w wymaganym zakresie przekażemy dane do właściwego dostawcy (np. informację, że znaleźli Państwo tę usługę u nas i ewentualnie dalsze informacje, które wcześniej podali Państwo w tym celu na naszych stronach internetowych).

b. Jeśli na naszych stronach internetowych używamy tzw. „social plugins“ (wtyczek) serwisów społecznościowych, takich jak Facebook i Twitter, integrujemy je w następujący sposób:

Gdy odwiedzają Państwo nasze strony internetowe, wtyczki społecznościowe są zdezaktywowane, tzn. nie odbywa się transfer jakichkolwiek danych do operatorów tych serwisów. Jeśli chcą Państwo skorzystać z któregoś z tych serwisów, należy kliknąć właściwą wtyczkę społecznościową w celu nawiązania bezpośredniego połączenia z serwerem danego serwisu.

Jeśli mają Państwo w serwisie konto użytkownika i są na nim zalogowani w momencie aktywowania wtyczki społecznościowej, serwis może przyporządkować do Państwa konta użytkownika Państwa wizytę na naszych stronach internetowych. Jeśli chcą Państwo tego uniknąć, należy wylogować się z serwisu przed aktywowaniem wtyczki społecznościowej. Serwis społecznościowy nie może przyporządkować wizyty na innych stronach internetowych Daimler, zanim nie aktywują Państwo umieszczonych na nich wtyczek społecznościowych.

Jeśli aktywują Państwo wtyczkę społecznościową, serwis przekazuje udostępnione w ten sposób treści bezpośrednio do Państwa przeglądarki, która umieszcza je na naszych stronach internetowych. W takiej sytuacji może mieć miejsce również przesyłanie danych, inicjowane i sterowane przez dany serwis społecznościową. W odniesieniu do połączenia z serwisem społecznościowym, przesyłania danych między serwisem a Państwa systemem oraz Państwa interakcji na tej platformie, obowiązują wyłącznie zasady polityki prywatności danego serwisu.

Wtyczka społecznościowa pozostaje aktywna do momentu jej wyłączenia lub usunięcia Państwa plików cookie (patrz 5.d).

c. Jeśli klikną Państwo odnośnik do usługi lub aktywują wtyczkę społecznościową, może okazać się, że dane osobowe są przekazywane dostawcom w krajach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które z punktu widzenia Unii Europejskiej („UE”) nie gwarantują „należytego, zgodnego ze standardami UE poziomu ochrony przetwarzania danych osobowych. Należy mieć to na uwadze zanim klikną Państwo odnośnik lub aktywują wtyczkę społecznościową, inicjując w ten sposób przesyłanie Państwa danych.

d. W celu obsługi, optymalizacji i zabezpieczenia naszych stron internetowych korzystamy również z pomocy wykwalifikowanych usługodawców (np. dostawców usług IT, agencji marketingowych). Przekazujemy im dane osobowe wyłącznie wtedy, gdy jest to konieczne w celu udostępnienia i korzystania ze stron internetowych i ich funkcji, realizacji uzasadnionego interesu, wypełnienia obowiązków prawnych lub gdy wyrazili Państwo na to zgodę (patrz 7). Więcej informacji na temat odbiorców danych można znaleźć w naszym Consent Management System.

5. Pliki cookie

a. Podczas odwiedzin na naszych stronach internetowych mogą być stosowane pliki cookie. Z technicznego punktu widzenia są to tak zwane pliki cookie (ciasteczka) HTML i podobne narzędzia programowe, takie jak Web/DOM Storage lub Local Shared Objects (tak zwane pliki cookie flash), łącznie określane jako pliki cookie.

b. Pliki cookie to małe pliki, przesyłane z odwiedzanej strony internetowej na komputer stacjonarny, laptopa lub urządzenie mobilne. Na ich podstawie możemy np. rozpoznać, czy dane urządzenie łączyło się już z naszymi stronami internetowymi, wykryć preferowaną wersję językową lub uwzględnić inne ustawienia, aby zaoferować określone funkcje (np. sklep internetowy, konfigurator pojazdu) lub poznać zainteresowania użytkownika na podstawie odwiedzanych stron. Pliki cookie mogą zawierać również dane osobowe.

c. Wykorzystanie określonych plików cookie podczas odwiedzania naszych stron internetowych zależy od wykorzystywanych obszarów i funkcji naszych stron internetowych i od wyrażenia zgody na stosowanie plików cookie, które nie są technicznie wymagane. Udzielenie tej zgody ma miejsce w naszym systemie Consent Management System. Więcej informacji i możliwych decyzji można znaleźć tutaj.

d. Korzystanie z plików cookie zależy również od ustawień przeglądarki internetowej (np. Microsoft Edge, Google Chrome, Apple Safari, Mozilla Firefox).Zgodnie z ustawieniem domyślnym, większość przeglądarek automatycznie akceptuje pliki cookie. Ustawienie to może zostać zmienione. Zapisane pliki cookie można usunąć w dowolnym momencie. Web/DOM-Storage i Local Shared Objects można usunąć osobno. Jak to działa w wykorzystywanej przez Państwa przeglądarce ew. urządzeniu, można dowiedzieć się w instrukcji obsługi producenta.

e. Zgoda oraz zablokowanie lub usunięcie plików cookie są związane z używanym urządzeniem, jak również z używaną przeglądarką internetową. Jeśli używają Państwo kilku urządzeń lub przeglądarek internetowych, mogą Państwo podejmować różne decyzje i dokonywać różnych ustawień dla każdego z nich.

f. Jeśli zdecydują się Państwo na blokowanie plików cookie lub usuną je, może się okazać, że nie wszystkie funkcje naszych stron internetowych będą dla Państwa dostępne, bądź poszczególne funkcje będą dostępne jedynie w sposób ograniczony.

6. Bezpieczeństwo

Stosujemy techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, aby chronić administrowane przez nas dane przed manipulacjami, utratą, zniszczeniem oraz dostępem osób nieupoważnionych. Udoskonalamy nasze środki bezpieczeństwa na bieżąco, w miarę rozwoju technologii.

7. Podstawy prawne przetwarzania danych

a. Jeśli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, stanowi ona podstawę prawną przetwarzania danych (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO).

b. W odniesieniu do przetwarzania danych osobowych w celu uruchomienia procedury finalizacji umowy lub w celu wypełnienia umowy zawartej z użytkownikiem, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO.

c. Jeśli przetwarzanie danych osobowych użytkownika jest wymagane do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych (np. do przechowywania danych), wówczas jesteśmy do tego upoważnieni zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c DSGVO.

d. Ponadto przetwarzamy dane osobowe użytkownika w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów oraz uzasadnionych interesów podmiotów trzecich zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Uzasadniony interes obejmuje utrzymanie funkcjonalności naszych systemów IT, marketing (bezpośredni) dotyczący produktów i usług zarówno naszych, jak i innych dostawców, oraz wymagane przepisami prawa dokumentowanie kontaktów handlowych. W ramach każdorazowo wymaganego wyważenia interesów uwzględniamy w szczególności rodzaj danych osobowych, cel przetwarzania danych, okoliczności przetwarzania oraz Państwa interes związany z poufnością Państwa danych osobowych.

8. Usuwanie danych osobowych klientów

Państwa adres IP oraz nazwę Państwa dostawcy Internetu (Internet Service Provider), które przechowujemy ze względów bezpieczeństwa, usuwamy po siedmiu dniach od zarejestrowania. W pozostałym zakresie usuwamy Państwa dane osobowe, jeśli nieaktualny staje się cel, w jakim gromadziliśmy i przetwarzaliśmy te dane. Po tym czasie zapisywanie odbywa się tylko wtedy, jeżeli jest to podyktowane przepisami, rozporządzeniami lub innymi regulacjami prawnymi, obowiązującymi na terenie UE lub zgodnie z przepisami w krajach trzecich, jeżeli zapewniają one odpowiedni poziom ochrony danych osobowych. Jeśli usunięcie danych osobowych w indywidualnych przypadkach nie jest możliwe, dane te zostają specjalnie oznaczone w celu ograniczenia ich wykorzystania w przyszłości.

9. Prawa użytkowników

a. Jako osoba, której dotyczy przetwarzanie danych, maja Państwo prawo do informacji (art. 15 DSGVO), sprostowania danych (art. 16 DSGVO), usunięcia danych (art. 17 DSGVO), ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 DSGVO) przenoszenia danych (art. 20 DSGVO).

b. Jeśli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w każdym momencie. Cofnięcie zgody nie narusza legalności przetwarzania Państwa danych osobowych do momentu cofnięcia zgody. W równym stopniu nie narusza to dalszego przetwarzania tych danych zgodnie z inną podstawą prawną, np. ze względu na wypełnienie innych zobowiązań natury prawnej (por. podrozdział „Podstawy prawne przetwarzania”).

c. Prawo do wyrażenia sprzeciwu

W wyjątkowych sytuacjach mają Państwo prawo do wyrażenia w każdej chwili sprzeciwu dotyczącego przetwarzania danych osobowych prowadzonego na podstawie art. 6 ust. 1 e) DSGVO (przetwarzanie danych w interesie publicznym) lub art. 6 ust. 1 f) DSGVO (przetwarzanie danych na podstawie wyważenia interesów). Jeśli wyrażą Państwo sprzeciw, będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe tylko wówczas, gdy będziemy w stanie wykazać przekonujące i uzasadnione powody, przeważające nad Państwa interesami, prawami i swobodami, bądź jeśli przetwarzanie będzie służyło dochodzeniu, realizacji albo odpieraniu roszczeń natury prawnej. Jeżeli przetwarzamy Państwa dane osobowe w ramach marketingu bezpośredniego, prowadzonego w celu realizacji naszego uzasadnionego interesu na podstawie wyważenia interesów, mają Państwo również prawo do zgłoszenia sprzeciwu w każdej chwili i bez podania przyczyn.

d. W miarę możliwości prosimy kierować Państwa roszczenia lub wyjaśnienia na poniższy adres kontaktowy: dataprivacy[at]daimlertruck.com.

e. Jeśli Państwa zdaniem przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza obowiązujące przepisy, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych (art. 77 DSGVO).

10. Newsletter

Jeśli prenumerują Państwo newsletter oferowany na naszej stronie internetowej, dane wprowadzane podczas rejestracji do serwisu newslettera są wykorzystywane wyłącznie do wysyłania newslettera, o ile wyrażą Państwo zgodę na wykorzystywanie ich w szerszym zakresie. W każdej chwili można zakończyć abonament korzystając z możliwości przewidzianych w newsletterze.

11. Centralny serwis logowania koncernu Daimler AG

Centralny serwis logowania koncernu Daimler AG umożliwia dostęp do wszystkich objętych tym serwisem stron internetowych i aplikacji grupy Daimler oraz jej marek. Obowiązujące w tym zakresie warunki korzystania zawierają specjalne regulacje dotyczące ochrony danych. Warunki korzystania są dostępne każdorazowo na stronach logowania podłączonych stron internetowych i aplikacji.

12. Przekazywanie danych odbiorcom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego

a. W przypadku korzystania z oferty usługodawców (patrz 4. d.) i przekazywania osobom trzecim danych za Państwa zgodą (patrz 3), dane osobowe mogą być przekazywane odbiorcom w krajach leżących poza Unią Europejską („UE“), Islandią, Liechtensteinem i Norwegią (= Europejski Obszar Gospodarczy) i tam przetwarzane. Dotyczy to w szczególności USA i Indii.

b. W następujących krajach z perspektywy UE nie istnieje „odpowiedni poziom ochrony“ dla przetwarzania danych osobowych, adekwatny do standardów UE (tzw. decyzja w sprawie adekwatności): Andora, Argentyna, Kanada (ograniczenie), Wyspy Owcze, Guernsey, Izrael, Wyspa Man, Japonia, Jersey, Nowa Zelandia, Szwajcaria, Urugwaj. Z odbiorcami w innych krajach uzgadniamy stosowanie standardowych klauzul umownych UE, wiążących regulacji przedsiębiorstwa lub innych dopuszczalnych mechanizmów w celu zapewnienia „odpowiedniego poziomu ochrony" zgodnie z wymogami prawnymi. Chętnie udzielimy Państwu informacji na ten temat. Dane kontaktowe są wymienione w punkcie 9.d. powyżej.

Aktualizacja: październik 2021 r.