Um die Webseite optimal gestalten und Ihnen an Ihre Interessen angepasste, nutzungsbasierte Informationen zukommen lassen zu können, verwendet Daimler Cookies. Mit der Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. > Weitere Informationen erhalten Sie in den Cookie-Hinweisen.

Ta imot
  • Actros/Arocs
  • 10/2019
app store google play
X

Trykking
Drivstoff-/AdBlue®-tank
Drivstoff-/AdBlue®-tank (eksempel)
Drivstofftank
AdBlue®-tank
Bestemme dekktrykket

Følg instruksjonene i avsnittet "Dekktrykk" i kapitlet "Regelmessig inspeksjon av hjul og dekk“ Mer.

Still inn riktig dekktrykk for alle akslene på bilen.

Dekkdimensjon og bæreevneindeks (eksempel)
Les av dekkdimensjon og bæreevneindeks på dekket.

Hvis bæreevneindeksen består av to tall, gjelder tallet før "/" enkeltdekk og tallet etter "/" tvillingdekk.

Tillatt aksellast (eksempel)
Finn tillatt aksellast på bilens typeskilt Mer.
Velg dekktrykktabell i henhold til dekktype.
Enkelthjul
Tvillingdekk Mer
Se etter den avleste dekkdimensjonen i dekktrykktabellen.
Se etter den avleste bæreevneindeksen som passer til dekktypen, under dekkdimensjon i dekktrykktabellen.
Finn den fastsatte tillatte aksellasten i dekktrykktabellen og les av dekktrykket.

Dekktrykket endrer seg per 10 °C lufttemperatur med ca. 30 til 40 kPa(0,3 til 0,4 bar,/4,4 til 5,8 psi). Ta hensyn til denne temperaturrelaterte endringen i dekktrykket dersom du utfører dekktrykkontrollen i rom med høyere temperatur enn utetemperaturen.

Eksempel:
  • Utetemperaturen er omtrent 0 °C.

  • Romtemperaturen er omtrent 20 °C.

  • Still her inn dekktrykket 60 til 80 kPa(0,6 til 0,8 bar/8,7 til 11,6 psi) høyere enn foreskrevet i dekktrykktabellen.

For bestemte oppgaver, f.eks. snørydding, kan man øke kjøretøyets tillatte aksellast for montering av godkjent utstyr. I slike tilfeller er kjøretøyets hastighet begrenset. Dekktrykket avviker fra opplysningene i de følgende dekktrykktabellene. Det må økes i henhold til E.T.R.T.O.-standarden og spesifikasjonene til dekkprodusenten.

Fylle opp vindusspyleranlegg/lyktespylersystem
ADVARSEL Fare for brann‑ og personskader på grunn av spylevæskekonsentrat

Spylevæskekonsentrat er lett antennelig. Hvis det kommer i kontakt med varme komponenter i motoren eller på eksosanlegget, kan det antennes.

Pass på at du ikke søler spylevæskekonsentrat utenfor påfyllingsåpningen.
Etterfylle spylevæske

Avhengig av kjøretøyets utførelse er kapasiteten til spylevæskebeholderen for vindusspyleranlegget og lyktespylersystemet omtrent 10 l eller 15 l.

Når spylevæskenivået i spylevæskebeholderen blir for lavt, viser kjørecomputeren et grått hendelsesvindu med symbolet .

Spylevæsken skal hele året tilsettes spylevæskekonsentrat iht. blad nr. 371.0 i Mercedes-Benz driftsmiddelforskriftene. Blandingsforholdet tilpasses utetemperaturen.

Ved temperaturer over frysepunktet blandes et spylevæskekonsentrat for sommerbruk, mot stripedannelser. Ved frostfare brukes et spylevæskekonsentrat for vinter, slik at spylevæsken ikke fryser på frontruten.

Bland spylevæsken først i riktig blandingsforhold i en beholder.
Åpne vedlikeholdsluken Mer.
Skru lokket av spylevæskebeholderen og ta det av.
Fyll opp spylevæskebeholderen.
Sett på lokket og skru det fast.
Lukk serviceluken.
Skifte viskerblader
ADVARSEL Fare for personskader ved uegnede stigtrinn ved skifting av viskerblader

Hvis du arbeider på viskerblader og viskerarmer, og du bruker stigtrinn og håndtak foran på kjøretøyet, kan du skli ned og/eller falle.

Ved skifte av viskerblader skal man alltid bruke sikre‑ og stabile stigtrinn, f.eks. En egnet stige.
ADVARSEL Klemfare når du bytter viskerblader mens vindusviskerne er innkoblet

Dersom vindusviskerne setter seg i bevegelse når du bytter viskerblader, kan du klemme deg på viskerarmen.

Slå alltid av vindusviskerne og tenningen før du bytter viskerbladene.
MERK Skader på viskergummien
Grip kun viskerbladet ved viskerarmen.

Hvis ikke kan viskergummien bli skadet.

MERK Skader på vedlikeholdsluken eller frontruten

Hvis vedlikeholdsluken blir åpnet ved utvippet viskerarm, kan den bli skadet.

Hvis viskerarmene vippes tilbake uten viskerblader, kan frontruten bli skadet.

Ikke åpne vedlikeholdsluken når en viskerarm er vippet fram.
Viskerarmene skal ikke vippes tilbake uten viskerblad.

Viskerblader er slitasjedeler. Skift viskerblader minst en gang i året. Hvis ikke blir ikke vinduene lenger vasket korrekt.

Demontere viskerblader
Vipp viskerbladet og viskerarmen vekk fra frontvinduet.
Trekk slangen av stavdysen.
Trykk viskerbladet i pilens retning til anslag på viskerarmen.
Skyv skyveren i pilens retning , til den går i inngrep i demonteringsposisjonen.
Trekk viskerbladet av viskerarmen i pilens retning .
Montere viskerblader
Sett inn det nye viskerbladet i pilens retning i viskerarmen.
Skyv skyveren i pilens retning , til den går i inngrep i låseposisjonen.
Kontroller plasseringen til viskerbladet.
Vipp viskerarmene tilbake på frontruten.
Kontrollere/etterfylle motorolje
Kontrollere oljenivå
Kontroller oljenivået via kjørecomputeren Mer.
Bruk kun oljer som er godkjent for kjøretøyet og som er i henhold til foreskrevne SAE‑klasser Mer.
Fylle motorolje
MERK Kjøring med for mye motorolje kan forårsake skader på motoren
Unngå lange kjøreturer med for mye motorolje.

Vent med å fylle på oljepåfyllingsmengden som vises i kjørecomputeren, til menyvinduet viser symbolet .

Parker kjøretøyet vannrett.
Aktiver parkeringsbremsen.
Stopp motoren.
Åpne serviceluken Mer.
Skru opp lokket og ta det av.
Fyll på oljepåfyllingsmengden som vises i kjørecomputeren.
Sett på lokket og skru det fast.
Lukk serviceluken.
Informasjon om bruk av vaskeanlegg
MERK Skader ved bruk av vaskeanlegg

Hvis sidespeilene/kameraarmene ikke er felt inn, eller hvis vindusviskerne er innkoblet, kan de ta skade når du bruker et vaskeanlegg.

Før vaskeanlegg benyttes:
Slå av vindusviskerne
Kjøretøy med sidespeil: fell inn sidespeilene
Kjøretøy med MirrorCam: fell inn kameraarmene

Når du forlater vaskeanlegget, må du påse at sidespeilene eller kameraarmene til MirrorCam-systemet er felt helt ut igjen.

Ved kraftig smuss må du foreta en forvask av kjøretøyet før du kjører inn i vaskeanlegget.

Etter en automatisk kjøretøyvask må du fjerne voksfilmen fra frontruten og viskergummiene. Slik unngår du striper og reduserer viskerlyder som kan oppstå dersom det ligger rester på ruten.