Um die Webseite optimal gestalten und Ihnen an Ihre Interessen angepasste, nutzungsbasierte Informationen zukommen lassen zu können, verwendet Daimler Cookies. Mit der Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. > Weitere Informationen erhalten Sie in den Cookie-Hinweisen.

Ta imot
  • Actros/Arocs
  • 02/2021
app store google play
X

Trykking
Drivstoff- og AdBlue®-tank
Drivstoff- og AdBlue®-tank (eksempel)
Drivstofftank
AdBlue®-tank
Bestemme dekktrykket
Følg instruksjonene i avsnittet "Dekktrykk" i kapitlet "Regelmessig inspeksjon av hjul og dekk“ mer.

Still inn korrekt dekktrykk for hver aksel på kjøretøyet.

Dekkdimensjon og bæreevneindeks (eksempel)
Les av dekkdimensjon og bæreevneindeks på dekket.

Hvis bæreevneindeksen består av to tall, gjelder det første tallet før "/" for enkeltdekk og det andre tallet etter "/" for tvillingdekk.

Finn tillatt aksellast på bilens typeskilt mer.
Velg dekktrykktabell i henhold til dekktype.
Enkelthjul mer
Tvillingdekk mer
Se etter den avleste dekkdimensjonen i dekktrykktabellen.
Se etter den avleste bæreevneindeksen som passer til dekktypen, under dekkdimensjon i dekktrykktabellen.
Finn den fastsatte tillatte aksellasten i dekktrykktabellen og les av dekktrykket.

Dekktrykket endrer seg per 10 °C lufttemperatur med ca. 30 til 40 kPa (0,3 til 0,4 bar/4,4 til 5,8 psi). Ta hensyn til denne temperaturrelaterte endringen i dekktrykket dersom du utfører dekktrykkontrollen i rom med høyere temperatur enn utetemperaturen.

Eksempel:
  • Utetemperaturen er omtrent 0 °C.

  • Romtemperaturen er omtrent 20 °C.

  • Still her inn dekktrykket 60 til 80 kPa(0,6 til 0,8 bar/8,7 til 11,6 psi) høyere enn foreskrevet i dekktrykktabellen.

For bestemte oppgaver, f.eks. snørydding, kan man øke kjøretøyets tillatte aksellast for montering av godkjent utstyr. I slike tilfeller er kjøretøyets hastighet begrenset. Dekktrykket avviker fra opplysningene i de følgende dekktrykktabellene. Det må økes i henhold til E.T.R.T.O.-standarden og spesifikasjonene til dekkprodusenten.

Vindusspylersystemet/lyktespylersystemet fylles opp
ADVARSEL Fare for brann‑ og personskader på grunn av spylevæskekonsentrat

Spylevæskekonsentrat er lett antennelig. Hvis det kommer i kontakt med varme komponenter i motoren eller på eksosanlegget, kan det antennes.

Pass på at du ikke søler spylevæskekonsentrat utenfor påfyllingsåpningen.
Etterfylle spylevæske

Avhengig av kjøretøyets utførelse er kapasiteten til spylevæskebeholderen for vindusspyleanlegget og frontlys-vaskeanlegget omtrent 10 l eller 15 l.

Når spylevæskenivået i beholderen er for lavt, viser kjørecomputeren et grått meldingsvindu med symbolet .

Tilsett et konsenstrert spylemiddel iht. blad nr. 371.0 i Mercedes-Benz driftsmiddelforskrifter i spylevannet hele året. Tilpass bladningsforholdet til utetemperaturene.

Ved temperaturer over frysepunktet tilsettes konsentrert spylemiddel for sommer, for å unngå striper. Ved frostfare brukes tilsettes konsentrert spylevæske for vinter, slik at spyklevæsken ikke fryser på frontruten.

Følg informasjonen vedrørende driftsmidler mer.
Spylevæsken forhåndsblandes i riktig blandingsforhold i en beholder.
Åpne serviceluken mer.
Skru opp og ta av lokket til spylevæskebeholderen.
Fyll opp spylevæskebeholderen.
Sett på og skru fast lokket .
Lukk serviceluken.
Skifte viskerblad
ADVARSEL Fare for personskader ved uegnede hjelpemidler for oppstigning

Når du bruker trinnene og håndtakene foran på kjøretøyet, kan du skli ned og/eller falle.

Bruk alltid trinn‑ og stabile oppstigningshjelpemidler, f.eks. en egnet stige.
ADVARSEL Klemfare når du bytter viskerblader mens vindusviskerne er innkoblet

Dersom vindusviskerne setter seg i bevegelse når du bytter viskerblader, kan du klemme deg på viskerarmen.

Slå alltid av vindusviskerne og tenningen før du bytter viskerbladene.
MERK Skader på viskergummien på grunn av feil montering
Grip ikke viserbladet i viskergummien.
MERK Skader på vedlikeholdsluken eller frontruten

Når vedlikeholdsluken blir åpnet ved utvippede viskerarmer, kan den bli skadet.

Hvis viskerarmene vippes tilbake uten viskerblader, kan frontruten bli skadet.

Når en viskerarm er vippet fram, ikke åpne vedlikeholdsluken.
Vipp ikke tilbake viskerarmene uten viskerblad.
Demontere viskerblader

Viskerbladene er slitedeler. Viskerbladene bør skiftes ut minst en gang i året. Ellers vil ikke rutene lenger bli visket skikkelig.

Vipp viskerbladet og viskerarmen ut fra frontruten.
Trekk slangen ut av stavdysen.
Trykk viskerbladet i pilretningen til den treffer viskerarmen.
Skyv glidebryteren i pilens retning til den klikker på plass i demonteringsposisjon.
Trekk viskerbladet av viskerarmen i pilretningen .
Montere viskerblader
Sett det nye viskerbladet i pilens retning inn i viskerarmen.
Skyv glidebryteren i pilens retning til den klikker på plass i låst stilling.
Sjekk hvordan viskerbladet sitter.
Sett slangen på stavdysen.
Bikk viskerarmene tilbake mot frontruten.
Kontrollere/etterfylle motorolje
Kontrollere oljenivå
Kontroller oljenivået via kjørecomputeren mer.
Bruk kun oljer som er godkjent for kjøretøyet og som er i henhold til foreskrevne SAE‑klasser mer.
Etterfylle motorolje
MERKNAD Skader på grunn av at det er fylt for mye motorolje

For mye motorolje kan skade motoren eller katalysatoren.

Få et godkjent verksted til å tappe ut overflødig motorolje.

Vent med å fylle på oljepåfyllingsmengden som vises i kjørecomputeren, til menyvinduet viser symbolet .

Parker kjøretøyet vannrett.
Aktiver parkeringsbremsen.
Stans motoren.
Åpne serviceluken mer.
Skru opp lokket og ta det av.
Fyll på oljepåfyllingsmengden som vises i kjørecomputeren.
Sett på lokket og skru det til.
Lukk serviceluken.
Informasjon om bruk av vaskeanlegg
MERK Skader ved bruk av vaskeanlegg

Hvis sidespeilene/kameraarmene ikke er felt inn, eller hvis vindusviskerne er innkoblet, kan de ta skade når du bruker et vaskeanlegg.

Før vaskeanlegg benyttes:
Slå av vindusviskerne.
Kjøretøy med sidespeil: fell inn sidespeilene.
Kjøretøy med MirrorCam: fell inn kameraarmene.

Når du forlater vaskeanlegget, må du påse at sidespeilene eller kameraarmene til MirrorCam-systemet er felt helt ut igjen.

Foreta en grovrengjøring av bilen før du kjører inn i vaskeanlegget.

Etter en automatisk kjøretøyvask må du fjerne voksfilmen fra frontruten og viskergummiene. Slik unngår du striper og reduserer viskerlyder som kan oppstå dersom det ligger rester på ruten.