Um die Webseite optimal gestalten und Ihnen an Ihre Interessen angepasste, nutzungsbasierte Informationen zukommen lassen zu können, verwendet Daimler Cookies. Mit der Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. > Weitere Informationen erhalten Sie in den Cookie-Hinweisen.

Acceptare
 • Atego
 • 06/2021
app store google play
X

Tipărire
Privire de ansamblu truse de scule și echipamente de urgență

În cazul lucrărilor la nivelul autovehiculului, respectați prevederile de siguranță, de ex. indicațiile de exploatare, ordonanțele privind substanțele periculoase, normele de protecție a mediului, normele de securitate în muncă și de prevenire a accidentelor.

Respectați și indicațiile din capitolul „Înlocuirea roții la pana pneurilor“ mai multe.

Compartiment de depozitare în ușa din stânga

Triunghi reflectorizant

Compartiment de depozitare în ușa din dreapta

Cutie de prim ajutor/Trusă de prim ajutor

Vestă reflectorizantă

Lampă de avertizare

Compartiment de depozitare în spatele scaunului însoțitorului sau sub cușetă, în cazul cabinei extinse

Geantă trusă de scule

Cric (sub capacul detașabil)

Manivelă acționată manual pentru roata de rezervă

Sabot de roată

Lampă de mână cu un cablu cu o lungime de 10 m

Cablu de legătură pentru remorcă

Becuri de rezervă

Autovehicul platformă: cricul este pe partea exterioară (în apropierea punții din spate).

Trusă de scule în geanta trusei de scule

Bucșă de montaj pentru înlocuirea roții

Cheie pentru roată și pompă

Tijă prelungitoare pentru cheia roții

Cheie tubulară pentru slăbirea roții de rezervă

Șurubelniță Torx® pentru demontarea farurilor

Efectuați pornirea de la sursă externă
AVERTIZARE Pericol de explozie în cazul bateriei înghețate

O baterie descărcată poate îngheța încă de la temperaturi apropiate de punctul de îngheț.

Dacă oferiți asistență la pornire sau încărcați bateria în acest caz, se pot elimina gaze ale bateriei.

Lăsați întotdeauna o baterie înghețată să se dezghețe înaintea încărcării sau pornirii asistate.

Dacă la temperaturi mai mici sau egale cu punctul de îngheț, indicatoarele de control și avertizare de pe Kombiinstrument nu se aprind, este cel mai probabil ca bateria să fie înghețată. În acest caz, nu efectuați pornirea asistată sau încărcarea bateriei.

Durata de viață a unei baterii dezghețate poate să fie redusă drastic.

Comportamentul la pornire se poate înrăutăți, în special la temperaturi joase.

AVERTIZARE Pericol de corodare din cauza acidului bateriei

Acidul bateriei este caustic.

Evitați contactul cu pielea, ochii sau îmbrăcămintea.
Nu inhalați gaze de la baterie.
În timpul lucrărilor de revizie la baterie, purtați îmbrăcăminte de protecție rezistentă la acizi, în special ochelari de protecție, mănuși de protecție și șorț.
Nu vă aplecați deasupra bateriei.
Nu lăsați bateria la îndemâna copiilor.

În caz de contact cu acidul bateriei, respectați următoarele:

Clătiți imediat cu multă apă curată acidul bateriei de pe piele și solicitați imediat asistență medicală.
Dacă acidul bateriei a pătruns în ochi, clătiți imediat foarte bine ochii cu multă apă curată. Solicitați imediat asistență medicală.
AVERTIZARE Pericol de explozie din cauza amestecului de gaze exploziv

În cadrul procedurii de încărcare și al pornirii asistate, bateria poate elibera un amestec exploziv de gaze.

Evitați neapărat focul, flacăra deschisă, formarea de scântei și fumatul.
Asigurați o ventilare suficientă.
Nu vă aplecați peste o baterie.
INDICAȚIE Avarierea bateriei sau a componentelor electronice
Nu utilizați un încărcător rapid pentru pornirea asistată.
La utilizarea unui încărcător mobil (baterie cu element de rețea), înainte de pornirea asistată, scoateți ștecărul de rețea.
Realizați pornirea asistată numai pentru autovehiculele cu o instalație de 24‑V.
Utilizați un cablu pentru pornirea asistată cu protecție inversă la polaritate cu o secțiune de cablu de 35 - 50 mm2 și cleme pol izolate.
Dacă temperatura exterioară scade sub -10 °C, bateria descărcată poate îngheța. În acest caz nu porniți autovehiculul. Lăsați mai întâi bateria să se dezghețe.
Clema minus a cablului pentru pornirea asistată nu trebuie racordată la șasiu. În caz contrar, componentele motorului sau ale cutiei de viteze se pot deteriora.
Premise
 • Autovehiculele nu se ating.

 • frâna de parcare este acționată.

 • sunt opriți toți consumatorii electrici.

 • Autovehiculul este oprit.

La manevrarea bateriilor, respectați indicațiile de siguranță și indicațiile de protecție mai multe.

Solicitați verificarea bateriilor după pornirea asistată la un atelier de service de specialitate autorizat.

Conectarea cablului pentru pornire asistată

Cuplarea cablului pentru pornire asistată

Scoateți capacul cutiei bateriei mai multe.
Conectați clema polului plus al cablului de pornire asistată mai întâi la polul plus al bateriei externe și apoi la polul plus al bateriei de pornire.
Conectați clema polului minus al cablului de pornire asistată mai întâi la polul minus al bateriei externe și apoi la polul minus al bateriei de pornire.
Lăsați motorul autovehiculului care oferă asistență să funcționeze la turația ridicată a motorului.
Porniți motorul și lăsați-l să ruleze cu turația la ralanti.

Decuplarea cablului pentru pornire asistată

Decuplați clemele minus ale cablului pentru pornire asistată mai întâi de la polii minus.
Scoateți clemele plus ale cablului pentru pornire asistată de la polii plus.
Pregătirea înlocuirii roților
AVERTISMENT Pericol de accidentare din cauza poziţionării incorecte a cricului

Dacă nu poziţionaţi corect cricul în punctul de fixare de pe autovehicul, cricul se poate răsturna, cu autovehiculul suspendat.

Aplicaţi cricul exclusiv în punctul de fixare corespunzător de pe autovehicul. Piciorul cricului trebuie să fie în poziţie verticală sub punctul de fixare a cricului.
AVERTIZARE Pericol de accidentare din cauza răsturnării autovehiculului

În rampe și în pante, cricul se poate răsturna, cu autovehiculul ridicat.

Nu înlocuiți niciodată roțile în rampe sau în pante.
Anunțați un atelier de specialitate, autorizat.
AVERTIZARE Pericol de rănire din cauza răsturnării cricului

În cazul opririi unui autovehicul cu suspensie pneumatică, suspensia pneumatică poate rămâne activă timp de maxim încă o oră, chiar dacă motorul este oprit. Astfel, în cazul ridicării autovehiculului cu un cric, suspensia pneumatică va încerca nivelarea autovehiculului.

În acest caz apare riscul răsturnării circului.

Înainte de ridicarea autovehiculului, folosiți telecomanda suspensiei pneumatice și apăsați tasta Service.

Astfel, preveniți ajustarea automată a nivelului autovehiculului, precum și ridicarea și coborârea manuală.

AVERTIZARE Pericol de accident din cauza utilizării unui suport, la înlocuirea roții

Dacă utilizați un suport pentru deplasarea cu roată interioară, în cazul echipării cu anvelope jumelate, la înlocuirea roții exterioare, roata interioară este supusă unei sarcini. Roata nu poate fi apăsată și strânsă corect pe suprafața de contact.

Astfel, vă puteți pierde o roată, în timpul deplasării.

Pentru înlocuirea roții, utilizați întotdeauna cricul.
AVERTIZARE Pericol de accident din cauza pierderii unei roți

Piulițele de roată și filetele de la bolțurile de roată unse, lubrifiate sau deteriorate, piulițele de roată se pot desprinde sau bolțurile de roată se pot deteriora. .

Nu ungeți sau lubrifiați niciodată filetul sau șaiba elastică sferică.
Dacă filetul sau șaiba elastică sferică prezintă deteriorări, contactați imediat un atelier de service de specialitate autorizat.
Dispuneți înlocuirea piulițelor de roată, a bolțurilor de roată sau a șaibelor elastice sferice deteriorate.
Nu vă deplasați în continuare.
AVERTISMENT Pericol de rănire în cazul pierderii unei roți

Dacă slăbiți o roată care este fixată sub tensiune pe bolțul de roată, ea poate să cadă și să se răstoarnă.

Deșurubați ultimele trei piulițe de roată doar după ce v-ați convins că roata fixată pe bolțul de roată nu se află sub tensiune.
INDICAȚIE Avarierea șasiului din cauza ridicării necorespunzătoare a autovehiculului

În cazul autovehiculelor cu macara de încărcare sau cu panou liftant hidraulic, nu ridicați autovehiculul cu dispozitivul de susținere hidraulic.

În caz contrar, șasiul poate fi deteriorat.

Utilizați cricul pentru ridicarea autovehiculului.
Când înlocuiți roți la autovehicul, respectați următoarele:
 • Utilizați doar piulițe de roți omologate pentru autovehicul.

 • Piulițele pentru roțile din oțel și metal ușor diferă.

 • Piulițele pentru roțile din metal ușor dintre puntea față și puntea spate diferă.

 • Roțile cu senzor de presiune anvelope sunt prevăzute cu un inel roșu.

Când ridicați autovehiculul, respectați următoarele indicații:
 • Aveți grijă ca sarcina portantă maximă a cricului să nu fie depășită. Sarcina portantă maximă a cricului se află pe eticheta adezivă de pe cric.

 • Cricul este conceput doar pentru ridicarea pe termen scurt a autovehiculului, de  ex. în cazul înlocuirii roții. El nu este potrivit pentru ridicarea autovehiculului pentru a efectua lucrări sub autovehicul.

 • Montați cricul exclusiv în locașul corespunzător de la autovehicul. Înainte de ridicarea autovehiculului, verificați așezarea corectă a cricului în locaș.

 • Locașul poate să difere în caz de suprastructuri. Respectați instrucțiunile de utilizare ale producătorului.

 • Înainte de ridicare, asigurați autovehiculul împotriva pornirii de pe loc, de  ex. cu frâna de parcare și/sau cu cale de roată. Dacă autovehiculul nu este ridicat, nu eliberați frâna de parcare.

 • Suprafața pe care stă cricul trebuie să fie plană și stabilă. Dacă suprafața este instabilă, utilizați un suport pentru cric.

 • Aveți grijă ca distanța dintre partea inferioară a roții și podea să nu fie mai mare de 30 mm. Altfel, autovehiculul poate aluneca sau poate cădea de pe cric.

 • Nu înlocuiți roțile pe o pantă sau pe o rampă. Altfel, autovehiculul poate aluneca de pe cric.

 • Nu țineți mâinile și picioarele sub autovehiculul ridicat.

 • Nu vă întindeți sub autovehiculul ridicat.

 • Aveți grijă ca la ridicare să nu se afle nicio persoană în autovehicul.

 • Pornirea autovehiculului în starea ridicată este interzisă și evitați și alte scuturări. Altfel, autovehiculul poate aluneca de pe cric.

Opriți autovehiculul pe o suprafață stabilă și orizontală.
Acționați frâna de parcare.
Asigurați autovehiculul cu cale de roată împotriva punerii în mișcare.

Informații pe tema Presiune anvelope găsiți în capitolul „Roți și anvelope” mai multe.

Roată de rezervă
Suportul de roată de rezervă de la șasiul autovehiculului (exemplu)
Îndepărtați roata de rezervă
Dacă este necesar, demontați capitonajul lateral sau protecția de la partea inferioară.
Asamblați manivela și maneta pompei (trusa de scule) mai multe.
Montați pe troliul roată de rezervă maneta pompă și manivela acționată manual . Asigurați-vă de faptul că bucșa de strângere de la troliul roată de rezervă se fixează în decupajele de la maneta de pompă.
Rotiți troliul roată de rezervă până la tensionarea cablului .
Desfaceți piulițele de la bolțurile de fixare.
Eliberați roata de rezervă cu troliul de roată de rezervă și desfășurați complet cablul .
Extrageți roata de rezervă în lateral sau în spate.
Scoateți placa de fixare cu cele trei bolțuri de fixare prin centrul jantei.

Pulverizați piulițele la intervale regulate cu diluant de rugină și îndepărtați rugina și murdăria.

Manevrare și remorcare/tractare

Dacă autovehiculul este transportat pe un vehicul cu platformă joasă, înălțimea permisă a autovehiculului poate fi depășită. Țineți cont de înălțimea de trecere a clădirilor, de exemplu, poduri.

Dacă este necesar, alimentați instalația de aer comprimat de la o sursă străină de aer comprimat mai multe.
Dacă presiunea de rezervă nu este suficientă pentru eliberarea frânei de staționare, eliberați mecanic cilindrul de frână cu acumulator cu arc mai multe.
Înainte de începerea tractării, stabiliți cu șoferul autovehiculului tractat semne clare de comunicare. Adaptați stilul de conducere la condițiile dificile.
Gheară de cuplare

Pentru manevrare, remorcare și tractare, utilizați gheara de cuplare anterioară.

Apăsați în jos și rabatați în față suportul pentru numărul de înmatriculare .
Trageți știftul de cuplare în sus.

Eliberați știftul de cuplare .

Rotiți știftul de cuplare la aproximativ 90° spre dreapta și scoateți-l în sus.
Introduceți bara de tractare.
Introduceți știftul de cuplare prin urechea de fixare a barei de tractare în jos.
Rabatați știftul de cuplare la aproximativ 90° spre stânga și înclichetați-l în dispozitivul de blocare.
Cuplaj tractare spate

Pentru manevrare, remorcare și tractare, utilizați gheara de cuplare posterioară.

Agățați siguranța la știftul de cuplare .
Scoateți știftul de cuplare .
Introduceți bara de tractare.
Introduceți știftul de cuplare prin urechea de fixare a barei de tractare în jos.
Agățați din nou siguranța la știftul de cuplare .