Um die Webseite optimal gestalten und Ihnen an Ihre Interessen angepasste, nutzungsbasierte Informationen zukommen lassen zu können, verwendet Daimler Cookies. Mit der Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. > Weitere Informationen erhalten Sie in den Cookie-Hinweisen.

Acceptare
  • Atego
  • 06/2021
app store google play
X

Tipărire
Indicații referitoare la combustibil
AVERTIZAREPericol de rănire din cauza combustibilului

Combustibilii sunt toxici și dăunători pentru sănătate.

Evitați obligatoriu contactul combustibilului cu pielea, ochii sau îmbrăcămintea sau ingerarea acestuia.
Nu inspirați vaporii de combustibil.
Nu lăsați combustibilii la îndemâna copiilor.
Țineți închise ușile și ferestrele în timpul procedurii de alimentare.

Dacă dumneavoastră sau alte persoane au intrat în contact cu combustibilul, respectați următoarele puncte:

Spălați imediat combustibilul de pe piele cu apă și săpun.
În cazul în care combustibilul a intrat în contact cu ochii, spălați-i imediat temeinic cu apă curată. Solicitați imediat asistență medicală.
Dacă s-a ingerat combustibil, solicitați imediat asistență medicală. Nu provocați vărsături.
Schimbați-vă imediat de hainele care au intrat în contact cu combustibilul.
AVERTIZARE Pericol de incendiu și explozie din cauza combustibilului

Combustibilii sunt ușor inflamabili.

Evitați obligatoriu focul, flacăra deschisă, fumatul și formarea de scântei.
Înainte de alimentare opriți motorul și, dacă este cazul, și încălzirea suplimentară.
AVERTIZARE Pericol de foc din cauza amestecului de combustibil

Autovehicule cu motor diesel:

Dacă amestecați combustibil diesel cu benzină, punctul de aprindere al amestecului de combustibil este mai mic decât în cazul combustibilului diesel pur.

Când autovehiculul rulează, componentele instalației de gaze arse se pot supraîncălzi neobservate.

Nu alimentați niciodată cu benzină.
Nu amestecați niciodată combustibil diesel cu benzină.

Umpleți doar combustibil fără plumb disponibil în comerț în conformitate cu norma europeană EN 590 versiunea 2010 până la max. 0,001 conținut de sulf în greutate % (10 ppm).

Nu sunt permise următoarele tipuri de combustibil:
  • Combustibil cu conținut de sulf peste 0,001 conținut în greutate % Conținut de sulf

  • Marine Diesel Fuel

  • combustibil de aviație

  • uleiuri combustibil

  • combustibil Bio-Diesel, conform DIN EN 14214 FAME (ester metilic de acid gras) și UCOME (ester metilic produs din ulei alimentar)

Aceste tipuri de combustibil conduc la avarii ireversibile ale motorului și tratării ulterioară a gazelor arse BlueTec®6 și reduc semnificativ durata de viață estimată.

INDICAȚIE Avarierea motorului din cauza combustibilului necorespunzător

Din cauza combustibilului necorespunzător, motorul și instalația de combustibil se pot deteriora.

Chiar și cantități mici de benzină pot deteriora motorul și instalația de combustibil.

Nu alimentați benzină.
Luați legătura cu un atelier de service de specialitate autorizat, dacă a fost alimentat combustibil necorespunzător.
Solicitați golirea completă a rezervorului de combustibil, precum și a conductelor de combustibil.
INDICAȚIE Defecțiuni din cauza amestecului de aditivi de combustibil

Amestecarea combustibilului diesel sau a esterului metilic de acid gras FAME cu aditivii de combustibil conduce la:

  • defecțiuni în funcționare

  • avarii ale catalizatorului

  • avarii la motor

Nu amestecați aditivi de combustibil.
INDICAȚIE CU PRIVIRE LA MEDIUL ÎNCONJURĂTOR Afectarea mediului înconjurător din cauza manipulării neconforme a combustibilului

În cazul manipulării neconforme, combustibilii periclitează oamenii și mediul înconjurător.

Nu lăsați combustibilii să ajungă în canalizare, în apele de suprafață, în apa freatică sau în sol.
INDICAȚIE Avarierea clapetei în ștuțul de umplere din cauza pistolului de alimentare de la autovehicul

Dacă se utilizează un pistol de alimentare pentru autovehicul, clapeta poate fi deteriorată în ștuțul de umplere.

În cazul introducerii prea adânci a pistolului de alimentare pentru autovehicul în ștuțurile de umplere, se poate ajunge la o prindere a unui cioc opritor cu clapeta în ștuțul de umplere.

Pentru alimentare, utilizați pistoale de alimentare pentru camion.
Dacă trebuie să utilizați un pistol de alimentare pentru autovehicul: Introduceți pistolul de alimentare în ștuțurile de umplere astfel încât acesta să fie agățat cu unul dintre ciocurile opritoare pe marginea ștuțului de umplere.
Dacă pistolul de alimentare pentru autovehicul s-a prins, eliberați prinderea prin rotirea sau bascularea pistolului de alimentare.

Mai multe informații referitoare la combustibil găsiți în secțiunea „Fluide de lucru“ .