Um die Webseite optimal gestalten und Ihnen an Ihre Interessen angepasste, nutzungsbasierte Informationen zukommen lassen zu können, verwendet Daimler Cookies. Mit der Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. > Weitere Informationen erhalten Sie in den Cookie-Hinweisen.

Приемане
X

Отпечатване
Седалки и външни огледала

Преди настройването на седалката прочетете важните указания за безопасност относно седалките. В зависимост от конструкцията на седалката е възможно да отпаднат отделни опции за настройка.

Настройване на възглавницата за тила:
настройте възглавницата за тила със залепващите се ленти на задната страна на облегалката за съответната височина на тялото.
Настройване на височината на колана:
Натиснете бутон и го задръжте.
Настройте височината на предпазния колан за съответната височина на тялото.
Пуснете бутона .
Настройване на подлакътниците:
Вдигнете нагоре подлакътниците .
С ръчното колело от долната страна настройте наклона на подлакътниците .
Настройване на облегалката на седалката:
Освободете облегалката.
Издърпайте лоста нагоре и задръжте.
Чрез натоварване и разтоварване поставете облегалката в желаната позиция.
Пуснете лоста .
Настройване на седалката в надлъжна посока:
Издърпайте лоста нагоре и задръжте.
Чрез изместване напред и назад поставете седалката в желаната позиция.
Пуснете лоста .
Плъзгайте седалката напред или назад, докато се фиксира с щракване.
Освобождаване на блокировката за люлеене:
поставете лоста надясно.

Седалката може да се люлее в надлъжна посока.

Фиксиране на блокировката за люлеене:
поставете лоста наляво.

Блокировката на люлеенето се фиксира и седалката не може да се люлее в надлъжна посока.

Настройване на дължината на възглавницата на седалката:
Издърпайте лоста нагоре и задръжте.
Чрез изместване напред/назад поставете възглавниците за седене в желаната позиция.
Пуснете лоста .
Настройване на гасителя на вибрации:
настройте гасителя на вибрации с лоста .
Настройване на наклона на седалката:
Издърпайте лоста нагоре и задръжте.
Чрез натоварване и разтоварване поставете възглавницата за седене и облегалката в желаната позиция.
Пуснете лоста .
Настройване на височината на седалката:
дръпнете лоста една степен нагоре или го натиснете надолу.

Седалката се повишава или снижава с една степен.

Използване на асистента за качване и слизане:
натиснете лоста надолу.

Седалката слиза максимално надолу.

Изтеглете лоста нагоре.

Седалката се връща на първоначално настроената височина.

Настройване на контурите на облегалката:
натиснете горе или долу превключвателите , или .

Съответният контур на седалката става повече или по-малко изявен.

Включване вентилацията на седалката:
завъртете регулатора на вентилатора в позиция .
Изключване вентилацията на седалката:
завъртете регулатора на вентилатора в позиция .
Включване на отоплението на седалката:
натиснете в горната част на превключвателя .

Включена е първата степен на отопление на седалката.

Изключване на отоплението на седалката:
натиснете превключвателя в средна позиция.

Настройте ръчно огледалото за обратно виждане тип „непосредствена близост“ и широкоъгълното огледало.

При свръхширока надстройка първо изтеглете или натиснете ръчно лявото и дясното рамо на огледалото в желаната фиксирана позиция.
Включете подаване на контакт.
Завъртете прекъсвача в позиция за лявото външно огледало или в позиция за дясното външно огледало.
Натискайте прекъсвача напред или назад, надясно или наляво, докато външните огледала са правилно настроени.