Um die Webseite optimal gestalten und Ihnen an Ihre Interessen angepasste, nutzungsbasierte Informationen zukommen lassen zu können, verwendet Daimler Cookies. Mit der Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. > Weitere Informationen erhalten Sie in den Cookie-Hinweisen.

Приемане
X

Отпечатване
Резервоар за гориво и резервоар за AdBlue®
Горивен резервоар/AdBlue® резервоар (пример)
Резервоар за AdBlue®
Резервоар за гориво
Определяне на налягането в гумите

Вземете под внимание указанията в раздел „Налягане в гумите“ на глава „Редовна проверка на колелата и гумите“ null.

За всеки мост на автомобила настройте правилното налягане в гумите.

Размер на гумите и индекс на товароносимост (пример)
Прочетете размера на гумите и индекса на товароносимост върху гумата.

Ако индексът на товароносимост се състои от две цифри, 1-вата преди „/“ важи за единични гуми, а 2-рата след „/“ - за двойни гуми.

Допустими натоварвания на мостовете (пример)
Определете допустимото натоварване на моста от типовата табелка на автомобила null.
Изберете таблица за налягането в гумите в съответствие с вида на гумите.
  • Единични гуми

  • Двойни гуми null

Потърсете прочетения размер на гумата в таблицата за налягането в гумите.
Потърсете прочетения и съобразен с вида на гумите индекс на товароносимост под размера на гумата в таблицата за налягането в гумите.
Потърсете определеното допустимо натоварване на моста в таблицата за налягането в гумите и прочетете налягането в гумите.

Налягането в гумите се сменя на всеки 10 °C температура на въздуха с около 30 до 40 kPa(0,3 до 0,4 bar,/4,4 до 5,8 psi). Обърнете внимание на тази промяна на налягането в гумите поради температурата, когато проверявате налягането на гумите в помещения, които имат температура, по-висока от външната температура.

Пример:
  • Температурата на помещението е около 20 °C.

  • Външната температура е около 0 °C.

  • В този случай задайте налягането в гумите с 60 до 80 kPa(0,6 до 0,8 bar/8,7 до 11,6 psi) по-високо, отколкото е предписано в таблицата за налягането в гумите.

За определени функции, напр. за зимното обработване на пътища, допустимото натоварване на моста на автомобила може да бъде повишено за монтажа на одобрени съоръжения. В такива случаи скоростта на автомобила е ограничена. Тогава налягането в гумите се различава от данните в следващите таблици за налягането в гумите. То трябва да бъде повишено в съответствие със стандарта на Европейската техническа организация за гуми и джанти (E.T.R.T.O.) и с данните на производителя на гумите.

Пълнене на системата за почистване на стъклата/системата за почистване на фаровете
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Опасност от пожар‑ и нараняване от концентрирания препарат за почистване на стъкла

Концентратът за почистване на стъкла е лесно запалим. Ако концентрирания препарат за миене на стъкла попадне върху горещи компоненти на двигателя или изпускателната система за отработени газове, той може да се запали.

Уверете се, че концентрираният препарат за почистване на стъклата не се е разлял около отвора за пълнене.
Доливане на течност за стъклочистачки

Резервоарът за течност за стъклочистачки към системата за почистване на стъклата и системата за почистване на фаровете побира около девет литра.

Когато нивото на течността в резервоара за течност за стъклочистачките е прекалено ниско, бордовият компютър показва сив прозорец за събития със символа .

Целогодишно добавяйте към течността за стъклочистачки концентриран препарат за почистване на стъкла съобразно лист № 371.0 от предписанията на Mercedes-Benz относно експлоатационните консумативи. Адаптирайте съотношението на съставките в сместа към външните температури.

При температури над точката на замръзване добавяйте летен концентриран препарат за почистване на стъкла, за да избегнете образуването на неравности. При опасност от замръзване използвайте зимен концентриран препарат за почистване на стъкла, за да избегнете замръзване на течността за стъклочистачки върху челното стъкло.

Смесете течността за стъклочистачки предварително в съд в правилното съотношение на съставките в сместа.
Отворете вратата на водача.
Дръпнете капака на резервоара за течност за стъклочистачки .
Напълнете резервоара за течност за стъклочистачки.
Натиснете капака върху отвора за пълнене на резервоара за течност за стъклочистачки.
Затворете вратата на водача.
Смяна на перата на стъклочистачките
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Опасност от нараняване вследствие на неподходящи средства за качване при смяната на перата на стъклочистачките

Когато извършвате работи по перата и рамото на стъклочистачките и при това използвате стъпалото и ръкохватките отпред на автомобила, можете да се подхлъзнете и/или да паднете.

При смяна на перата на стъклочистачките винаги използвайте здрави‑ и устойчиви съоръжения за качване, напр. подходяща стълба.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Опасност от притискане при смяна на перата от включена стъклочистачка

Ако при смяната на перото на стъклочистачка, стъклочистачките се задвижат, можете да се заклещите на рамото им.

Преди смяна на стъклочистачките винаги да се изключват стъклочистачките и запалването.
УКАЗАНИЕ Повреда на гумената лента на перото на стъклочистачката
Хващайте перото на стъклочистачката само за рамото й.

В противен случай гумената лента на перото на стъклочистачката може да бъде повредена.

УКАЗАНИЕ Повреждане на капака за техническо обслужване или на челното стъкло.

Когато капакът за техническо обслужване се отваря при вдигнати рамена на стъклочистачките, той може да се повреди.

Ако раменете на стъклочистачките се свалят без гумена лента, челното стъкло може да бъде повредено.

Не отваряйте капака за техническо обслужване, когато рамото на стъклочистачката е свалено напред.
Не сваляйте раменете на стъклочистачките, когато перото не е поставено.

Перата на стъклочистачките са консуматив. Сменяйте перата на стъклочистачките най-малко един път в годината. В противен случай стъклата не се почистват добре.

Активирайте паркинг-спирачката.
Включете предавателната кутия в неутрална позиция.
Изключете двигателя.
Издърпайте ключа от контактната ключалка.
Демонтиране на перото на стъклочистачката:
вдигнете рамото на стъклочистачката от челното стъкло.
Сложете перото на стъклочистачката напречно.
Стиснете обезопасителната пружина и избутайте перото на стъклочистачката от извивката на рамото на стъклочистачката по посока на стрелката .
Отстранете перото на стъклочистачка .
Поставяне на перото:
поставете перото в извивката на рамото по посока на стрелката .
Натискайте перото в извивката на рамото на стъклочистачката , докато осигурителната пружина щракне.
Завъртете перото на стъклочистачка паралелно на рамото ѝ .
Пуснете рамото на стъклочистачката обратно върху челното стъкло.
Доливане на моторно масло
Условия
  • Проверете нивото на маслото чрез бордовия компютър null.

  • Използвайте само моторните масла, посочени в раздела "Експлоатационни консумативи" .

УКАЗАНИЕ Повреда на двигателя поради шофиране с прекалено много моторно масло
Избягвайте по-дълги пътувания с прекалено много моторно масло.

Използвайте само масла, които са одобрени за автомобила и които отговарят на предписаните класификации по SAE.

Допълнете показаното на бордовия компютър количество масло за пълнене едва тогава, когато прозорецът от менюто покаже символа .

Спрете автомобила на равно място.
Издърпайте паркинг-спирачката.
Изключете двигателя.
Отворете капака за техническо обслужване null.
Развийте капака и го свалете.
Долейте показаното на бордовия компютър количество масло за пълнене.
Поставете капака и го завийте.
Затворете капака за техническо обслужване.
Указания за използване на автомивки
УКАЗАНИЕ Повреди при използване на автомивка

Ако при използването на автомивка външните огледала/рамената на камерите са разгънати или стъклочистачките са включени, те може да бъдат повредени при използване на автомивка.

Преди използване на автомивки:
Изключете чистачките
Автомобили с външни огледала: приберете външните огледала
Автомобили с MirrorCam: сгънете рамото на камерата

При напускане на автомивката внимавайте външните огледала или раменете на системата MirrorCam отново да са разгънати изцяло.

При груби замърсявания почиствайте автомобила преди да влезете в автомивката.

След автоматично измиване на автомобила отстранявайте восъчното покритие от челното стъкло и от гумените ленти на перата на стъклочистачките. Така предотвратявате образуването на петна и намалявате шумовете от чистачките, които е възможно да възникнат поради остатъците.